LO og Industri Energi besøkte et av verdens reneste oljefelt

–Johan Sverdrup-feltet viser at vi kan drive klimavennlig oljeproduksjon på norsk sokkel og samtidig skaffe enorme inntekter til velferdsstaten, sier forbundsleder Frode Alfheim under et besøk på feltet.

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, var fredag på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik. I løpet av dagen offshore fikk de lære mer om hvordan feltet driftes, treffe en rekke medlemmer og høre om Equinors framtidsplaner for sokkelen.

-Stemmer det at Johan Sverdrup er det oljefeltet med de laveste klimautslippene i verden, spør en av LO-lederens rådgivere under besøket.

Equinors representanter om bord tør verken å bekrefte eller avkrefte det på stående fot, men slår fast at det i alle fall er blant de aller reneste feltene i verden. –Våre CO2-utslipp er bare en hundredel av gjennomsnittet i verden, sier plattformsjef Rune Mathisen på Johan Sverdrup Feltsenter.

Grunnen til de lave CO2-utslippene er fordi feltet drives med strøm fra land, som er basert på ren, norsk vannkraft. -I 2020 viste målinger at ett fat produsert på Johan Sverdrup slapp ut 0,17 kilo CO2 per fat produsert olje, mens verdensgjennomsnittet er 18 kilo per fat. Utslippene er estimert til å ligge under 0,7 kg per fat i feltets levetid, fortsetter plattformsjefen.

78 prosent av inntektene går til staten

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Frode Alfheim i samtale med offshorearbeider Pernille Myrnes Steinrud fra Mosjøen. Foto: Atle Espen Helgesen

Første fase av Johan Sverdrup-feltet kostet ufattelige 83 milliarder kroner. Likevel tok det bare 18 måneder med produksjon for å skrive ned kostnadene. Utbyggingsfase 2 som pågår nå er beregnet å koste ytterligere 41 milliarder kroner.

I drift genererer dette feltet alene 3400 årsverk.

-Vi produserer nå 535.000 fat olje per dag. Det betyr at med dagens oljepris tjener vi 1 milliard kroner hvert tredje døgn. 78 prosent av inntektene går til staten. Når fase 2 er i gang vil produksjonen økes til 700.000 fat. Da vil Johan Sverdrup stå for 30 prosent av oljeproduksjonen på norsk sokkel, sier Kjetil Hove som er konserndirektør for norsk sokkel i Equinor.

Feltet skal produsere i 50 år framover. Og gjennom levetiden er det beregnet å gi 900 milliarder kroner i inntekter til staten.

Norsk sokkel skal bli en energiprovins

Et flerbruksfartøy fra Subsea7 klargjør stigerør fra havbunnsbrønner i forbindelse med fase 2 av utbyggingen. Foto: Atle Espen Helgesen

I møte med LO- og Industri Energi-lederne opplyser konserndirektør Kjetil Hove at Equinor skal transformere norsk sokkel fra å være en olje- og gassprovins til å bli en energiprovins.

-Vi ser store muligheter for norsk sokkel, men også betydelige utfordringer. Fagbevegelsen spiller en viktig rolle i denne transformasjonen og dette må vi løse sammen, sier Hove.

Han forklarer selskapet vil bruke den omfattende infrastrukturen på sokkelen til å skape nye verdier og arbeidsplasser. Blant annet vil Equinor utvikle en verdikjede med hydrogen, basert på norsk gass, med karbonrensing og lagring.

– Målet vårt er at vi skal være karbonnøytrale innen 2050. Det skal vi klare samtidig som vi driver med olje, gass, hydrogen, CCS (karbonfangst/lagring) og havvind. Det vil sikre langsiktige arbeidsplasser og store ringvirkninger, sier han.

Ingen trussel mot arbeidsplassene

Frode Alfheim (tv) sier at forbundet også framover skal sikre gode og trygge arbeidsplasser. Foto: Atle Espen Helgesen

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, slår fast at selv om det i dag er mye debatt rundt olje- og gassvirksomheten, så har han ingen tro på store endringer i petroleumspolitikken som kan true arbeidsplassene i næringen.

-Vi skal drive med olje og gass i lang tid framover. I tillegg skal vi etablere ny industri på skuldrene av olje og gass. Den norske petroleumsbransjen spiller en svært viktig rolle for nasjonens velferd, men den er også viktig for det globale miljøet, sier han og forklarer at teknologi utviklet for norsk sokkel også er viktige eksportartikler.

Vi skal drive med olje og gass i lang tid framover

Frode Alfheim, forbundsleder industri energi

Samtidig viser Alfheim til at oljepakken i fjor fikk tilslutning av drøyt 80 prosent av representantene på Stortinget.

-Oljepakken kommer til å gi flere nye feltutbygginger de nærmeste årene. Disse feltene vil ha en levetid på flere tiår framover. Storsamfunnet er helt avhengig av de inntektene som kommer fra denne næringen. Og jeg føler meg helt trygg på at flertallet på Stortinget også etter valget vil støtte opp om de lange linjene i olje- og gasspolitikken.

Skal sikre gode og trygge arbeidsplasser

Fagforeningstoppene fikk også møtt besetningen på søk- og redningshelikopteret som er stasjonert på feltet. Helikopteret spiller en viktig rolle for beredskapen i Nordsjøen. Foto: Atle Espen Helgesen

Alfheim viser til at første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen ble nedskrevet etter bare 18 måneders produksjon. – Det er imponerende. Dette feltet skaper inntekter til den norske velferdsstaten som bare rakkeren. Det viser hvor feil det blir å snakke om sluttdato for norsk sokkel, sier han.

-Her ute på Johan Sverdrup-feltet har vi møtt unge arbeidstakere som har tatt et bevisst valg om å jobbe i en industri som er svaret på klimautfordringene. Så skal vi i Industri Energi levere i forhold til det som er vårt ansvar, og sørge for at de har gode og trygge arbeidsplasser framover, sier Alfheim.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik påpeker at LO, med sine nesten 1 million medlemmer spiller en viktig rolle i politikken. – Vår oppgave er å finne gode kompromisser i politikken, også innen petroleums- og klimapolitikken. Når vi lykkes med å finne kompromisser blir det ofte den gjeldende politikken, sier hun.

Hun understreker at det er nødvendig å ta vare på kompetansen i olje- og gassnæringen.

-Det er viktig at vi ikke skremmer ungdom fra å ta en utdanning i denne industrien. Vi er avhengige av denne kompetansen om vi skal klare å komme oss over i en fornybar framtid, sier hun.

-Johan Sverdrup-feltet har verdens laveste CO2-utslipp, og i Equinor jobber de hardt for å bidra til at vi oppfyller de forpliktelsene vi har satt oss i Paris-avtalen. Vi skal bygge et klimavennlig næringsliv på skuldrene av de bedriftene vi har i dag, sier LO-lederen.

Det er viktig at vi ikke skremmer ungdom fra å ta en utdanning i denne industrien

Peggy hessen følsvik, LO-leder
Frode Alfheim (fv), Bjørn Palerud, Peggy Hessen Følsvik og Oddvar Karlsen, representerte LO, klubb og forbund på turen til Johan Sverdrup. Foto: Atle Espen Helgesen
LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Frode Alfheim i samtale med offshorearbeiderne Thomas Ferstad fra Porsgrunn og Pernille Myrnes Steinrud fra Mosjøen. Foto: Atle Espen Helgesen
LO-leder Peggy Hessen Følsvik (th) og forbundsleder Frode Alfheim diskuterte blant annet oljepolitikk på offshoreturen. Foto: Atle Espen Helgesen