Mellomoppgjøret 2023

I år er det mellomoppgjør. Det betyr at det skal bare forhandles om lønnsjustering i år. Normalt er det ikke streikerett i mellomoppgjør, med noen få unntak.

Vi veksler med mellomoppgjør og hovedoppgjør annen hvert år. Og i motsetning til i hovedoppgjør, forhandles det i mellomoppgjøret bare om lønnsregulering.

I forhandlingene i mellomoppgjør skal partene ta hensyn til pris- og lønnsutviklingen siden fjorårets hovedoppgjør, samt den økonomiske situasjonen og utsiktene for inneværende år.

Først forhandler LO og NHO sentralt, for å legge rammen for oppgjøret, før forhandlingene fortsetter på de ulike overenskomstene. I mellomoppgjør er konfliktretten normalt overlatt til LO/NHO-oppgjøret, ref årets storstreik som endte med et historisk godt oppgjør.

Det er altså ikke streikerett i de forbundsvise forhandlingene i mellomoppgjør, med noen få unntak.

Gjennom året skal Industri Energi forhandle med en rekke arbeidsgiverorganisasjoner, som Norsk Industri, Norsk olje og gass, Norges Rederiforbund, Sjømat Norge og NHO Luftfart. 

Når forhandler vi?

Vask og rens: 3. mai

Operatør, boring og forpleining: 3. mai

Oljeservice: 8. mai

Fiskemel- og fiskeforindustri: 10. mai

Flyteriggavtalen: 23-24. mai (brudd), mekling 28. juni.

Elektrokjemisk: 30. mai

Kjemisk-teknisk: 1. juni

Møbeloverenskomsten: 2. juni

Glass- og keramisk industri: 8. juni

Farmasøytisk: 15. juni

Trafikkpersonell: Dato kommer