Mellomoppgjøret 2023: Lønnsforhandlingene for kjemisk teknisk industri er i mål

– I år har vi fokusert på minstelønnssatsene og er fornøyde med 7,50 kroner. Dette gir en økning av satsen på nesten 4 prosent. Det gir et godt utgangspunkt når det nå skal forhandles lokalt både om skifttillegg og timelønn, sier forhandlingsleder Cay Nordhaug i Industri Energi.

Industri Energi og Norsk Industri gjennomførte i dag den sentrale delen av lønnsforhandlingene for kjemisk teknisk industri.

Timelønnsatsen økes med 7,50 kroner, som gir 14625,- pr år til alle. Skiftsatser økes med 3,5 prosent.

Nå skal partene hjem å forhandle, ikke bare på lønn, men også på skiftsatsene.

Forhandlingsleder Cay Nordhaug forteller at overenskomstens minstelønnssats har i løpet av de to siste lønnsoppgjørene økt med over 16 kroner.

– I denne bransjen så er det stor forskjell på den lokale lønnsdannelsen, og vi ga klart uttrykk i dag om at vi kommer til å følge med på den lokale lønnsdannelsen og at vi forventer reelle forhandlinger lokalt, sier han.

Overenskomsten omfatter over 3200 Industri Energi-medlemmer fordelt på mer enn 150 bedrifter som Jotun, Kronos Titan, Norcem, Chemring Nobel, Unger og Denofa.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør der det bare forhandles om økonomiske reguleringer, i motsetning til hovedoppgjør hvor hele overenskomsten forhandles om.

Industri Energis forhandlingsutvalg:

Cay Nordhaug, forhandlingsleder
Per Øistein Kivijärvi, Kronos Titan
Truls Hvitstein, Jotun
Ørjan Normann, Industri Energi
Steffen Nilsen, Industri Energi