Mellomoppgjøret 2023: Enighet i mekling, ingen streik på flyteriggene

Industri Energi kom onsdag kveld til enighet i meklingen med Norges Rederiforbund. Dermed blir det ikke streik på sokkelen.

Industri Energi og Norges Rederiforbund kom klokken 2100 til enighet i meklingen som har foregått ved Riksmeklerens kontor i Oslo siden onsdag morgen.

-Vi har sikret at alle på denne overenskomsten har fått et godt lønnsoppgjør, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Frode Alfheim har ledet forhandlingene for Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

Han forklarer at Industri Energi gjennom hele forhandlingen og mekling har stått på kravet om et godt prosenttillegg. – Og det fikk vi gjennomslag for, sier Alfheim.

Løfter alle grupper på overenskomsten

Resultatet innebærer et generelt tillegg på 6,5 prosent. For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 6,5 prosent, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minimum 5,2 prosent.

Minstelønnssatser for alle grupper økes med 6,5 prosent, inkludert feriepenger

I tillegg blir nattillegget økt med 5,50 kroner til 102,50 kroner per time. Mens helligdagsgodtgjørelsen økes med 75 kroner til 2275 kroner per døgn.

Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2023.

Sikrer konkurransekraft om folkene

Ved oppstarten av forhandlingene i mai understrekte Alfheim at Industri Energi i år forventet «et lønnsoppgjør som sikrer at denne bransjen er konkurransedyktig i kampen om arbeidskraften».

– Resultatet i årets lønnsoppgjør bidrar til nettopp det. Det gjør riggbransjen attraktiv for ungdom som skal velge karrierevei. Det er nødvendig ettersom bransjen trenger flere folk, sier Alfheim.

Flyteriggavtalen omfatter i underkant av 4000 Industri Energi-medlemmer på flyttbare offshoreinnretninger, samt innenfor plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Disse jobber i selskaper som Noble Drilling Norge, Noble Drilling Norway, Transocean, Odfjell Drilling, Seadrill, Dolphin Drilling, Saipem, Rowan/Valaris, KCA Modu, Archer, Teekay, Sodexo, ESS, 4service offshore med flere.

I år er det mellomoppgjør, som betyr at det bare forhandles om lønnsregulering. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene.

Protokoll kan leses i Riksmeklerens møtebok.