Mellomoppgjøret 2023: Enighet i forhandlingene for farmasøytisk industri

Industri Energi og Norsk Industri kom torsdag til enighet i lønnsforhandlingene på farmasøytisk overenskomst.

Partene konstaterer i protokollen at det sentrale oppgjøret utløste et tillegg på 7,50 kroner per time. Resultatet innebærer at minstelønnssatsen på overenskomsten økes til 192,50 kroner, mens skiftsatsene økes med 3,3 prosent.

-Vi er tålig fornøyde med å få det vi skulle ha i dette oppgjøret, og tar med oss resultatet til neste års hovedoppgjør. Når skal partene fortsette forhandlingene lokalt ved den enkelte bedrift, sier Industri Energis forhandlingsleder Barbro Auestad.

Farmasøytisk overenskomst er en såkalt minstelønnsavtale der lønnsdannelsen i hovedsak skjer ved den enkelte bedrift.

Industri Energi har drøyt 1100 medlemmer som er omfattet av overenskomsten.

I år er det mellomoppgjør, som betyr at det bare forhandles om lønn. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene.

Industri Energis forhandlingsutvalg for farmasøytisk industri fv Barbro Auestad, Nina Helland, Petter Sørensen, Tone Thon og Kristine Sillerud. Foto: Privat

Forhandlingsutvalget til Industri Energi:

Barbro Auestad, forhandlingsleder

Nina Helland, forbundssekretær Industri Energi

Tone Thon, Fresenius Kabi AS

Petter Sørensen, Asker Contract Manufacturing AS (tidligere Takeda i Asker)

Kristine Sillerud, GE Healtcare AS avd Oslo