Mellomoppgjøret 2023: Innkalt til mekling i flyteriggoppgjøret

Industri Energi er innkalt til mekling i flyteriggoppgjøret 28. juni. Hvis det ikke blir enighet i meklingen, blir det streik på sokkelen.

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) i lønnsoppgjøret for flyteriggansatte endte i brudd 24. mai.

Partene er innkalt til mekling 28. juni med frist til klokken 24:00. Meklingen vil foregå ved Riksmeklers lokaler i Grensen 3 i Oslo. Den vil ledes av riksmekler Mats Wilhelm Ruland og mekler Richard Saue.

Industri Energi har meldt plassoppsigelse for 3648 medlemmer på overenskomsten.

– Riggbransjen går godt og vi skal ha et lønnsoppgjør som sikrer at denne bransjen er konkurransedyktig i kampen om arbeidskraften, sier Industri Energis forhandlingsleder Frode Alfheim.

Hvis partene ikke kommer til enighet i meklingen, blir det streik på sokkelen.

Industri Energi har ennå ikke tatt stilling til hvor mange det vil bli varslet plassfratredelse for, altså hvor mange som tas ut i et eventuelt første streikeuttak. Det skal varsles til Riksmekleren og Rederiforbundet senest fire dager før mekling.

Flyteriggavtalen omfatter i underkant av 4000 Industri Energi-medlemmer som jobber i selskaper som Noble Drilling Norge, Noble Drilling Norway, Transocean, Odfjell Drilling, Seadrill, Dolphin Drilling, Saipem, Rowan/Valaris, KCA Modu, Archer, Teekay, Sodexo, ESS, 4service offshore med flere.