Streiken er over: Et historisk godt resultat

– Vi har gjennom streiken oppnådd et historisk godt resultat som sikrer brede grupper økt kjøpekraft, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

-Dette er en streik LO-medlemmene kan være stolt av. Det viser nytten av å stå sammen og å stå på krava, sier Peggy Hessen Følsvik

Alle LO-medlemmer får 7,5 kroner i timen, de lavtlønte får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke. 

Streiken avsluttes umiddelbart og vi ber folk gå tilbake til jobb fredag klokken 06.00. 

Lavtlønte får mer 

LO og NHO kom til enighet etter fire dager med streik, som i stor grad har handlet å øke kjøpekraften og gi mer til de lavtlønte. 

– Nå har LO-familien, på tvers av forbund og sektorer, stått sammen for å få gjennomslag for historisk høye krav. Det er dette fagbevegelsen handler om. Det er samhold og solidaritet i praksis, sier LO-lederen. 

Lønnsoppgjøret vil øke kjøpekraften til de brede gruppene av LOs medlemmer og lavtlønte vil få et ekstra løft. 

– Vi vet at noen av våre medlemmer enten ikke har lokal forhandlingsrett eller har problemer med å få gjennomslag i lokale forhandlinger. Derfor har disse fått noe mer i dette lønnsoppgjøret, sier LO-lederen. 

Skal se nærmere på lavtlønn og bonuser

LO og NHO er enige om å begynne et arbeid som ser på problematikken rundt lavlønn, lokale forhandlinger og bonusutbetalinger fram mot det neste mellomoppgjøret om to år.  

LO-lederen mener streiken har vært en kraftig påminnelse også til arbeidsgiverne om at LO ikke ønsker en utvikling der stadig mer av lønnsøkningen gis i bonuser til enkeltgrupper, mens de som tjener minst ikke får uttelling i lokale forhandlinger. 

Hun viser til at de tariffavtalene som har lavest lønn, ofte er de som står svakt i lokale forhandlinger. Derfor er det viktig å løfte disse gruppene i de sentrale lønnsoppgjørene. – Vi vet at lavlønnstillegget virker og at det særlig kommer kvinner til gode, sier Følsvik.  

Fakta om oppgjøret:

Generelt tillegg: 7,50 kr pr time, dvs. 14 625,- kroner i året.

Lavlønnstillegg: 3 kr pr time, dvs. 5850,- kroner i året.

Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kr. pr time, dvs. 7800 kroner

Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 kr i tillegg.

Oppgjøret omfatter rundt 185 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter. 

Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn: 544 700 kr. (gjennomsnitt i 2022)

Ramme for oppgjøret: 5,2 % (overheng: 1,4%, tarifftillegg: 2,1%, glidning: 1,7%)

Protokoll fra Riksmekleren finnes her.