Ikke i arbeid

Du skal slippe å stå alene hvis du får problemer på jobben eller i privatlivet. 3000 tillitsvalgte og dyktige ansatte, med solid kompetanse og inngående kjennskap til din bransje, stiller opp for deg og din arbeidsplass uansett om du har tariffavtale eller ikke.

Behold tryggheten – selv om du ikke er i jobb for øyeblikket

Arbeidsledige og permitterte betaler redusert pris for medlemskapet sitt samtidig som de beholder alle forsikringene sine og alle de andre gode medlemsfordelene.

Ledige og permitterte betaler kun 285 kroner per måned. Da er advokatforsikringen fra HELP inkludert i prisen.

Advokathjelp på jobben og privat

Medlemskap i Industri Energi gir deg juridisk hjelp om det blir konflikter på arbeidsplassen. Vi driver rådgivning av permitterte og hjelper dem som blir usaklig oppsagt.

Du og din familie får også hjelp av advokat i privatrettslige saker. Enten du bare trenger noen råd eller står overfor en mulig rettssak.

Få økonomisk støtte til kompetanseløft

Medlemmer får 25 prosent av studieavgiften på Handelshøyskolen BI refundert. Det er også mulig å søke stipend til videreutdanning og kurs.

Pensjonsrådgivning og pensjonstelefon

Har du spørsmål om pensjon?  Industri Energi har et svært godt pensjonsrådgivningstilbud til medlemmene, med egen pensjonstelefon for alle medlemmer uansett alder – samt en mer dyptgående rådgivningstjeneste for medlemmer fra 57 år og oppover.

Rådgivining fra 57 år.
Pensjonstelefonen.