Studentmedlemskap i IE&FLT

Du skal slippe å stå alene hvis du får problemer på jobben eller i privatlivet. Våre tillitsvalgte og ansatte har solid kompetanse og inngående kjennskap til din bransje. Vi stiller opp for deg i ditt arbeidsforhold uansett om du har tariffavtale eller ikke.

Norges beste studentmedlemskap

Å bli medlem av et LO-forbund er et av de smarteste valgene du kan gjøre i studietiden. Sammen får vi høyere lønn, gode medlemsfordeler og en tryggere studiehverdag. Vi har flere tusen studentmedlemmer over hele landet, og vil gjerne ha deg med på laget!

Som studentmedlem hos oss får du 6000 kroner etter endt studie gjennom vårt unike bokstipend, Norges beste innboforsikring, gratis juridisk advokatbistand i privatlivet, juridisk bistand i arbeidslivet og tilgang til fordelsprogrammet LOfavør.

Alt dette for bare 299 kroner for hele studieperioden!

Vi sponser bøkene dine med 6000 kroner

Kunnskap koster – vi sponser bøkene dine.

For å få utbetalt bokstipend på 6000 kroner etter endt studie er det to enkle kriterier:

1. Du må være studentmedlem i IE&FLT.

2. Bli ansatt i en bedrift innenfor de områdene vi organiserer.

3000 kroner overføres ved overgang til yrkesaktivt medlemskap + 3000 kroner etter ett års medlemskap.

Bokstipendet bestiller du selv via Min Side når du går fra å være studentmedlem til fullt betalende medlem.

Hvem kan bli studentmedlem?

Forutsetningen for å stå registrert som student er at:

  • Studier skal være hovedbeskjeftigelsen din. Eventuell lønnsinntekt må ikke overstige Lånekassens inntektsgrenser.
  • Tjener du mer enn Lånekassens inntektsgrense for stipendandel, må du tegne fullt betalende medlemskap.

PhD-kandidater skal stå registrert som fullt betalende medlemmer og betaler kontingent ut ifra årslønn.

Ved innmelding må det sendes inn dokumentasjon på studiet der det fremgår hvor lenge du skal studere. Dette laster du enkelt opp på Min Side etter at du er registrert som medlem av IE&FLT.

Informasjon til alle som var studentmedlem før 1. januar 2024

Dersom du var medlem i Industri Energi
Medlemskapet koster fremdeles 10 kroner per måned og det inkluderer LOfavør Innboforsikring og LOfavør Advokatforsikring.

Dersom du var medlem i FLT
For 250 kroner i halvåret får du hjelp og støtte om det er problemer mellom deg og din arbeidsgiver. I tillegg til innbo- og reiseforsikring, får du Help­-advokatforsikring gjennom medlemskapet. Du har de samme rettighetene til å benytte deg av fordelene gjennom LOfavør som våre yrkesaktive medlemmer.

Dersom du er omfattet av den gamle medlemsprisen men heller ønsker den nye, ta kontakt med oss for å endre dette.

Norges beste innboforsikring

Inkludert i medlemskapet får du LOfavør Innboforsikring. Den dekker alt fra innbo- og løsøre i hjemmet, tyveri av løsøre fra låst bil, flytteforsikring og typiske uhell.

Ulykkes- og reiseforsikring

Du får også tilbud om LO student- og lærlingforsikring, inkludert ulykkes- og reiseforsikring, til svært god pris gjennom LOfavør – mer informasjon og vilkår her.

Eksperter som hjelper deg hvis du får problemer på jobben – og gratis advokat privat

Som medlem får du tilgang til eksperter som kan kjørereglene i arbeidslivet.

Privat advokat som om nødvendig tar saken helt til Høyesterett for deg. Uten at det koster deg noe ekstra.

Kontaktinformasjon