ALT

ALT er et eget forbund, men tjenestene du får som medlem leveres av Industri Energi. På denne siden finner du informasjon om hvordan ALT-medlemskapet og samarbeidet med Industri Energi fungerer.

ALT er et selvstendig forbund med egen hovedavtale og egne overenskomster. Som ALT-medlem er du også assosiert medlem i Industri Energi, men du er ikke LO-medlem (selv om Industri Energi er et LO-forbund).

VIKTIG INFORMASJON

ALT-forbundet vedtok på et ekstraordinært landsmøte 12.01.2024 å oppløse forbundet med virkning fra 31.03.2024. I perioden frem mot dette vil ALT-medlemmene overføres andre forbund. Informasjon om dette vil komme fortløpende.

Kontaktperson for prosessen er ALT-forbundsleder Sten Ove Jensen. E-postadresse: soj@industrienergi.no.

Forkortelsen ALT står for Administrative, Ledende og Tekniske stillinger. Forbundet har sin opprinnelse i Hydro, og ble stiftet i 1913 på Rjukan. Vi har spesialkompetanse og lang erfaring med å ivareta medlemskap for ledere og ansatte i administrative og tekniske stillinger hvor individuelle avlønningssystemer benyttes.

I hovedsak leveres alle administrative- og servicetjenester til våre medlemmer av Industri Energis ansatte. På denne siden finner du informasjon om hvordan ALT-medlemskapet og samarbeidet med Industri Energi fungerer.

ALT-forbundets samarbeids- og integrasjonsavtale med Industri Energi sørger for at du får tilnærmet de samme medlemsfordelene, og garantier om den samme trygghet som Industri Energis LO-medlemmer.

Vår målsetning er å være et forbund som er tett på medlemmene og de lokale tillitsvalgte. Dette gir oss samhold, styrke, trygghet og innflytelse på arbeidsplassen.

ALT bruker de samme nettsidene som Industri Energi. Samlet informasjon om alt ALT relevant stoff finner du her.

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe, kan du kontakte Industri Energi sitt medlemssenter på post@industrienergi.no eller post@altforbundet.no.

Telefon 22 03 22 30, eller du kan kontakte ALT-Forbundsleder Sten Ove Jensen på soj@industrienergi.no eller på telefon telefon 415 15 568.

Bli ALT-medlem

For å melde deg inn i ALT bruker du det samme innmeldingsskjemaet som for Industri Energi-medlemmer. På bakgrunn av hvilken bedrift du er ansatt i sørger vi for at du blir registrert som ALT-medlem. En annen måte å melde seg inn på er å ta kontakt gjennom e-post adressen post@altforbundet.no. Da kommer du direkte inn til postkassen til Forbundsleder.

Noen av dine medlemsfordeler

 • Dyktige forhandlere, tillitsvalgte og advokater som kan kjørereglene i arbeidslivet
 • Forsikringer – inkludert innboforsikring
 • Trygghet
 • Pensjonsrådgivning
 • Gratis kurs og konferanser for tillitsvalgte
 • Gratis tariffkonferanse i forkant av de årlige lønnsforhandlingene
 • Tilgang på arbeidsrettslig og privatrettslig hjelp
 • Som tillitsvalgt vil du ha kort vei og tilgang til styrets medlemmer og forbundsleder
 • Studiestipend
 • 25 prosent refusjon på studieavgift på BI
 • 56000 medlemmer og 2500 tillitsvalgte i ryggen
 • Nettverk for tillitsvalgte
 • Hjelp til lokale forhandlinger og drøftelser

Vi stiller opp når du trenger oss

Dagens arbeidsmarked er preget av hyppige endringer, digitalisering, omorganisering, nedbemanning og virksomhetsoverdragelser med ulike konsekvenser. Det kan bli meget frustrerende og ikke minst en kostbar affære å ta kampen om dine rettigheter alene. Et medlemskap i vår fagforening kan sees på som en forsikringsordning. Vi betenker oss ikke når det gjelder å forsikre våre materielle verdier. Hvorfor skal vi ikke gjøre det samme når det gjelder vår rett til å ha et trygt arbeidsliv.

Vi pleier å si STERKERE I SAMMEN, aldri god alene.

Våre verdier:
Trygghet, Solidaritet, Mot

Forbundsstyret 2022 – 2026