Grunnforsikring for ALT-medlemmer

Denne forsikringen gir deg og familien din økonomisk førstehjelp hvis du eller et familiemedlem skulle dø.

Grunnforsikringen gir de etterlatte et engangsbeløp etter død i familien, uansett dødsårsak. Pengene kan kanskje hjelpe til med å dekke begravelseskostnader eller lignende. Beløpet utbetales uavhengig av eventuelle andre livsforsikringer du måtte ha.

Beløpet er høyest i de periodene i livet hvor gjeld og forsørgeransvar vanligvis er størst.

Hvem gjelder den for

Du som medlem i ALT, din ektefelle/samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år. (Dekker også dødfødte barn etter 26. svangerskapsuke).

Den gjelder ikke for samboerskap som har vart mindre enn to år dersom en ikke har felles barn eller der lovlig ekteskap/partnerskap ikke kan inngås. Den gjelder heller ikke for elev- og studentmedlemmer.

Søk om erstatning

For å søke om erstatning må du melde inn dødsfallet på et eget skjema. Skjema vil du snart kunne laste ned på nettsiden. Men i mellomtiden kan du kontakte Elin Rovik i Stavanger, så sender hun deg et skjema.

E-postadressen hennes er elin.rovik@industrienergi.no eller ring +4751840529.

Erstatningsbeløp

Erstatningssummen fastsettes skjønnsmessig og kan maksimalt utgjøre kr. 62.584,- ved medlemmets eller ektefelle/samboers død. Erstatningssummen for enslige medlemmer kan maksimalt utgjøre 26.076 kroner og ved barns død 16.500 kroner.

Når og hvor gjelder den

Forsikringen gjelder både i fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om grunnforsikringen, send en e-post eller ring til Elin Rovik i Stavanger. Hun hjelper deg gjerne.

E-postadressen hennes er elin.rovik@industrienergi.no eller ring +4751840529.