Gjenvalgt som leder i ALT-forbundet

Sten Ove Jensen ble gjenvalgt som leder i ALT-forbundet under deres landsmøte i Stavanger 22.-23. mars.

Forkortelsen ALT står for Administrative, Ledende og Tekniske stillinger. Forbundet har sin opprinnelse i Hydro, og ble stiftet i 1913 på Rjukan. Forbundet har spesialkompetanse og lang erfaring med å ivareta medlemskap for ledere og ansatte i administrative og tekniske stillinger hvor individuelle avlønningssystemer benyttes.

ALT er et selvstendig forbund med egen hovedavtale og egne overenskomster. Som ALT-medlem er du også assosiert medlem i Industri Energi, men du er ikke LO-medlem. 

Les mer om ALT her.

Landsmøtet valgte følgende ledelse i ALT for perioden 2022-2026:

Forbundsleder Sten Ove Jensen, Industri Energi

Nestleder Ghodratollah Golshan, Elkem Konsern, Kristiansand

Styremedlem Bente Flo, Coor Service Management AS

Styremedlem Linda Hødal Lervik, Nordic Garden AS

Styremedlem Eirik Gluppe Steinstø, Elkem Bjølvefossen AS

Valgkomiteen:

Trygve Eriksen, Hydro Karmøy

Roy Arne Aslaksen, Rec Solar, Kristiansand

Styret og valgkomiteen ble valgt med akklamasjon.