Karantene- kompensasjon

Denne siden er sist oppdatert 03.03.2023

Industri Energi har siden september i fjor klargjort krav om kompensasjon for pålagt karantene for våre medlemmer under koronapandemien. Kravene er nå fremmet rettslig.

Det er i første runde tatt ut forliksklager mot 26 virksomheter på vegne av over 300 medlemmer. Dermed er foreldelsesfristen avbrutt og kravene er ivaretatt for alle som har levert fullstendig dokumentasjon til forbundet.

Kravene foreldes tre år etter første lønnsutbetaling karantenekompensasjonen skulle ha vært utbetalt.

Hvem gjelder dette for?  

Dette gjelder for arbeidstakere: 

  • Som ble pålagt bedriftspålagt og/eller myndighetspålagt karantene i forbindelse med arbeidsreise og ikke har fått noen eller bare delvis kompensasjon for dette.
  • Som var medlem i Industri Energi på dette tidspunktet 
  • Som ikke har meldt seg ut og blitt medlem i annen fagforening i etterkant. (Unntak gjelder for utenlands bosatte som måtte melde seg inn i annen fagforening for å motta sosiale ytelser i sitt hjemland og de som har byttet forbund innad i LO)

Dette gjelder ikke for arbeidstakere: 

  • Som kun gjennomførte smittekarantene som følge av egen sykdom eller som nærkontakt til smittet 
  • Som var i myndighetspålagt karantene etter fritidsreise  

Industri Energi støtter saksanlegget juridisk og tar sakskostnadene knyttet til dette.