Karantene- kompensasjon

Denne siden ble sist oppdatert 22.06.2023

Spørsmål om din individuelle sak?

Det gis ingen tilbakemelding i individuelle saker fra forbundet sentralt da sakene er stanset i forliksrådet i påvente av rettslig prøving av pilotsakene.

Vi antar at den første pilotsaken vil bli berammet i tidsrommet desember 23 – februar 24.

Vennligst ta kontakt med din tillitsvalgte for ytterligere informasjon.

Industri Energi har siden september i fjor klargjort krav om kompensasjon for pålagt karantene for våre medlemmer under koronapandemien. Kravene er nå fremmet rettslig.

Forbundet har tatt ut forliksklage mot 46 virksomheter på vegne av 678 medlemmer. Dermed er foreldelsesfristen avbrutt og kravene er ivaretatt for alle som har levert fullstendig dokumentasjon til forbundet.

Siste frist for å bli med på søksmålet har passert. Fristen var 13.05.2023

Nyheter

Tidslinje

21. november 2022

Industri Energi sendte ut spørreundersøkelse om karantenekompensasjon

5. desember 2022

Medlemmenes frist for å fremsette krav mot arbeidsgiver

11. desember 2022

Epost med informasjon om opplastning av dokumenter sendes medlemmene.

4. januar 2023

Frist for å laste opp dokumenter på minside

10. mars 2023

Siste frist for å sende inn utestående dokumentasjon til Industri Energi

12. mars 2023

Tre år siden COVID-19-karanteneregler ble innført i Norge

29. mars 2023

Andre runde med krav: Industri Energi har fremmet 594 krav mot 30 bedrifter.

30. april 2023

Tredje runde med krav: Industri Energi har fremmet 624 krav mot 31 bedrifter.

14. mai 2023

Siste frist for medlemmene: Det er nå ikke lenger mulig å bli med på søksmålet

30. mai 2023

Fjerde runde med krav: Industri Energi har fremmet 678 krav mot 46 bedrifter.

22. juni 2023

Informasjonsmøte for tillitsvalgte