Status for sakene om karantenekompensasjon

– Det pågår flere prosesser i rettsapparatet for å forfølge kravene om karantenekompensasjon for våre medlemmer, sier Karianne Rettedal, advokat og leder for juridisk avdeling i IE&FLT.

Under koronapandemien ble hundrevis av forbundets medlemmer pålagt karantene for å kunne komme seg til arbeidsplassen sin og utføre arbeidet sitt.

I ettertid satte IE&FLT i gang et stort prosjekt med å kontakte medlemmer og klargjøre bevismateriale.

Forbundet har siden, på vegne av 678 medlemmer, reist krav om at pålagt karantene i forbindelse med utreise til arbeidsoppdrag gir grunnlag for økonomisk kompensasjon.

Dato for ankesaken fastsettes snart

Det er anlagt tre pilotsøksmål innenfor tariffområdene flyterigg, operatør og forpleining. Sør-Rogaland tingrett avsa dom i desember 2023 i saken innenfor flyterigg mot Transocean, hvor vi ikke fikk medhold i kravet.

Saken er anket til Gulating lagmannsrett. Datoen for ankeforhandlingene vil snart bli fastsatt.

De andre sakene innenfor operatør- og forpleiningsområdet, som også er anlagt for Sør-Rogaland tingrett, er avtalt stanset mellom partene foreløpig. Det innebærer at sakene stilles i bero i påvente av behandlingen av ankesaken og tariffstrid om kompensasjon.

NHO har anlagt sak for Arbeidsretten

Dessuten har NHO anlagt sak for Arbeidsretten mot LO/IE&FLT med påstand om at kravet om kompensasjon ikke har grunnlag i overenskomsten. Denne saken vil bli behandlet av Arbeidsretten i uke 37, fra 9. til 16. september.

-Sakene som ble innstilt i Forliksrådet vurderes bragt inn for de ordinære domstolene innen aktuell frist for å unngå rettstap i påvente av de øvrige sakene, sier advokat Karianne Rettedal.

Tapt fritid på grunn av karantene

IE&FLT har anført at arbeidsgivers pålegg om karanteneplikt utløser krav på kompensasjon. Karanteneplikten medførte at arbeidstakeren ikke fikk avviklet avtalt og opparbeidet fritid.

-Det var arbeidsgivers beslutninger og virksomhetens drift som var styrende for karanteneplikten. Arbeidsgiver er nærmest til å bære risikoen for dette, sier Rettedal.

Erling Holmefjord, leder i arbeidslivsavdelingen i IE&FLT, sier forbundet har brukt mye ressurser på å fremme og føre disse kravene i rettssystemet.

-Det er viktig for oss at medlemmene blir riktig kompensert for belastningen av den tapte fritiden på grunn av karantene. Noen ble satt i karantene i over hundre dager i løpet av ett år for å kunne holde hjulene i gang, forklarer han.