Anker saken om karantenekompensasjon til lagmannsretten

IE&FLT har bestemt å anke saken om økonomisk kompensasjon for karantene under koronapandemien til lagmannsretten. – Vi ser fram til å få prøvd denne saken for en høyere rettsinstans, sier Karianne Rettedal, advokat og leder for juridisk avdeling i forbundet.

IE&FLT (tidligere Industri Energi) har krevd økonomisk kompensasjon for to britiske medlemmer som ble pålagt karantene for å reise på arbeidsoppdrag for riggselskapet Transocean under koronapandemien. Det var Sør-Rogaland tingrett uenig i.

-Vi mener tingretten i liten grad vurderte lønnsforholdet, som vi mener omfatter hele arbeidssyklusen. Når du ikke får avviklet avtalt og opptjent fritid utløser det krav på kompensasjon. Det vektla ikke tingretten, sier Rettedal.

Hun forklarer at fritid i friperioden er en del av den tariffmessige kompensasjonen du skal ha for arbeid utført i foregående oppholdsperiode.

-Tingretten har heller ikke vurdert i særlig grad hvem som er nærmest til å bære risikoen for kravet om karantene. De berørte satt utelukkende i karantene fordi de skulle møte på arbeid. Arbeidsgiver styrte når karantene skulle gjennomføres og hvordan, sier hun.