Vi er svært skuffet over avgjørelsen fra tingretten

Dom i den første rettssaken om økonomisk kompensasjon for karantene under koronapandemien kom denne uka. – Vi er svært skuffet og deler ikke tingrettens syn, sier Karianne Rettedal, advokat og leder for juridisk avdeling i det nye forbundet IE&FLT (tidligere Industri Energi).

Industri Energi har krevd økonomisk kompensasjon for to britiske medlemmer som ble pålagt karantene for å reise på arbeidsoppdrag for riggselskapet Transocean under koronapandemien. Det var tingretten uenig i.

-Tingretten har i liten grad vurdert lønnsforholdet, som vi mener omfatter hele arbeidssyklusen. Når du ikke får avviklet avtalt og opptjent fritid utløser det krav på kompensasjon. Tingretten har ikke vektlagt dette, sier Rettedal.

Hun forklarer at fritid i friperioden er en del av den tariffmessige kompensasjonen du skal ha for arbeid utført i foregående oppholdsperiode.

-Tingretten har heller ikke vurdert i særlig grad hvem som er nærmest til å bære risikoen for kravet om karantene. De berørte satt utelukkende i karantene fordi de skulle møte på arbeid. Arbeidsgiver styrte når karantene skulle gjennomføres og hvordan, sier hun.

Rettedal deler heller ikke tingrettens vurdering av tariffbestemmelsene. -Tariffhistorien og utviklingen i disse er ikke hensyntatt av tingretten, sier hun.

IE&FLT skal nå gjennomgå dommen nøye og vurderer å anke den.