Næring og klima

Vi jobber for en aktiv næringspolitikk som bidrar til flere arbeidsplasser i hele landet, samtidig som klimamålene for Norge nås.