Næring og klima

Vi jobber for en aktiv næringspolitikk som bidrar til flere arbeidsplasser i hele landet, samtidig som klimamålene for Norge nås.

Geir Seljeseth

Geir Seljeseth

Inger Hoff – Arbeidssted: Nestleder i Sekretariatet for Nasjonalt eksportråd

Inger Hoff – Arbeidssted: Nestleder i Sekretariatet for Nasjonalt eksportråd