Næring og klima

Vi jobber for en aktiv næringspolitikk som bidrar til flere arbeidsplasser i hele landet, samtidig som klimamålene for Norge nås.

Kontaktpersoner næring og klima

Maria Schumacher Walberg

Maria Schumacher Walberg

Geir Seljeseth

Geir Seljeseth

Inger Hoff

Inger Hoff

Arild Theimann

Arild Theimann

Geir Vollseter

Geir Vollseter