Hovedoppgjøret 2024: Forhandlingene på elektrokjemisk er i gang

Forhandlingene mellom IE&FLT og Norsk Industri på elektrokjemisk overenskomst startet tirsdag formiddag i Oslo. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Over 7700 IE&FLT medlemmer i store industrikonsern som Hydro, Elkem, Yara, Eramet, Bilfinger og Alcoa er omfattet av elektrokjemisk overenskomst.

Forhandlingene startet med kravoverlevering ved Norsk Industri sitt kontor i Oslo tirsdag formiddag.

– Vi går inn i oppgjøret med hovedkrav om økt kjøpekraft og lokal sanksjonsrett, sier forbundsleder og forhandlingsleder Frode Alfheim om oppgjøret.

Forhandlingsutvalgene møttes for overlevering av krav. Foto: Johnny Håvik

– Eksportinntektene er historisk høye og industrien har gode tider. Det er helt klart økonomisk bærekraft i industrien for et godt oppgjør i år, utdyper han og understreker at IE&FLT er det største eksportforbundet i LO og at medlemmene står for over 80 prosent av landets eksport.

– Holden-utvalget gir oss et godt utgangspunkt for å kreve at det skal være reelle, lokale forhandlinger i bedriftene. Ved forrige hovedoppgjør var vi i streik innenfor elektrokjemisk industri for nettopp det, og vi har avtalt å jobbe videre med å få på plass reell lokal forhandlingsrett i industrien i år, legger han til.

Alfheim minner om at det i år er et hovedoppgjør der det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene, og at det er streikerett.

Forhandlingsutvalget

Frode Alfheim – IE&FLT, forhandlingsleder
Ommund Stokka – IE&FLT
Cay Nordhaug – IE&FLT
Ronny Kristoffersen – IE&FLT
Tor Jørgen Sætrevik – Hydro
Margunn Sundve – Hydro
Arve Baade – Hydro
Ingunn Hansen – Speira
Steinar Syvertsen – Alcoa
Stian Nordal Jensen – Alcoa
Thomas Eggan – Elkem
Joachim Andersen – Eramet
Steinar Fodnes – NorSun
Tor-Morten Thorsen – Bilfinger
Roger Hansen – Yara
Jan Haugen – Washington Mills
Gina Haugland – Nippon Gases
Ivan Brevik – Rockwool
Gard Folkvord – Boliden
Alexander Andersen – Glencore Nikkelverk
Håvard Stamnestrø – Wacker Chemichals