På rundreise med samarbeidskomiteene, planlegger fire nye

– Hovedformålet med å delta i samarbeidskomitémøtene er selvfølgelig først og fremst å bli kjent med de tillitsvalgte i tidligere Industri Energi. Det er svært viktig, sier 1. nestleder Merete Øiestad Jonas i IE&FLT.

For tiden holder samarbeidskomiteene til IE&FLT tariffkonferanser for å forberede seg til hovedoppgjøret. Felles for disse er at 1. nestleder i forbundet, Merete Jonas, er med for å lære, og for å holde innlegg om spennende og viktige ting som skjer i IE&FLT.

På tariffkonferansen til kjemiske bransjer. Foto: Egil Brandsøy.

Det inkluderer den planlagte opprettelsen av fire nye samarbeidskomiteer, slik at det vil bli totalt 11 samarbeidskomiteer i det nye forbundet.

Fire nye

Tidligere Industri Energi har siden 2006 organisert klubber og avdelinger innen samme bransjeområde i samarbeidskomiteer.

– Det at Merete setter av tida og blir bedre kjent med denne siden av det nye forbundet er viktig, og det tror jeg medlemmerne her setter stor pris, sier AU-medlem Cay Nordhaug. Foto: Egil Brandsøy.

Det nye forbundet skal tilføre følgende samarbeidskomiteer, i tillegg til de syv fra tidligere Industri Energi:

  • Tekniske funksjonærer
  • Arbeidsledere
  • Vekstbedrifter og arbeid- og inkluderingsbedrifter
  • Staten

Jonas er politisk ansvarlig for opprettelsen av disse. Hun sier at hun skal være nøye med at det kommer folk fra de fem regionene inn i alle komiteene, så langt det lar seg gjøre.

Merete Jonas holder innlegg. Foto: Egil Brandsøy.

Tidligere FLT har et regionsapparat delt inn i fem regioner spredt over hele landet, og de heltidsansatte regionsrådgiverne jobber i hovedsak med rekruttering og organisasjonsbygging.

– Vi håper at vi skal få avholdt en fellessamling for alle de som skal tiltre, og at alle fire komiteene starter opp samtidig. Vi må diskutere hvordan vi skal få det til, og deretter må neste steg være å ha møte med hver og en av de for å få de i gang, sier hun.

– De fire nye samarbeidskomiteene blir kjempeinteressante. Vi må dra lasset sammen på tvers av bransjer, sier Petter Leknes leder for undekromiteen fiskemel- og fiskefor. Foto: Egil Brandsøy.

Hun påpeker at de må fordele hvem av de politisk valgte som skal følge opp de nye samarbeidskomiteene, og hvilke ressurser administrativt som skal følge opp hver komité.

Samarbeidskomitemøtene gir verdiskapning

Denne uken deltok Jonas på tariffkonferansen for kjemiske bransjer.

– Det som overrasker meg, er hvor mange likheter denne komiteen har med tidligere FLT. Det vil si, med mye mer spredning utover, med færre medlemmer og flere bransjer.

Hun erkjenner at det kan være en utfordring.

– Få medlemmer på enkelte arbeidssteder er en kjempeutfordring med tanke på å ivareta tariffavtalen man er på, og det kan hende at de ikke engang har tillitsvalgte. Så de som har slike utfordringer får mye igjen for å være med på samlinger som dette, sier Jonas og understreker:

– Jeg har sagt det ofte, og jeg mener det fra roten av mitt hjerte, at hvert eneste medlem vi har skal ha den samme servicen og det samme tilbudet.

Jonas synes det viktig å treffe folk på en sånn arena, der mange kan dele de samme utfordringene.

– Vi er nå smeltet sammen til ett forbund og da er det viktig at vi smelter sammen på flere møtepunkter, sier leder av samarbeidskomiteen kjemiske bransjer, Per Øistein Kivijarvi. Foto: Egil Brandsøy.

– Noen grupper har kanskje ikke så stor tilgang til ressursene. Så den utvekslingen av erfaringer, og læringen fra hverandre, for eksempel hvis noen opplever et problem som andre har erfaring med å løse. Det er å skape verdier, sier hun.

Like viktig er det sosiale ved samarbeidskomitemøtene.

– Det er viktig at man blir kjent med hverandre, da er det kortere vei å ta kontakt hvis det er behov, sier hun.

Fra tariffkonferansen til kjemiske bransjer. Foto: Egil Brandsøy.

Kjenner mange av de tillitsvalgte fra før sammenslåingen

Jonas har selv samarbeidet med tillitsvalgte i flere tiår, og kjenner mange av dem godt.

– Jeg var i Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund (ett av to forbund som ble slått sammen til Industri Energi i 2006) i starten av min yrkeskarriere og deretter ble jeg tillitsvalgt for FLT på bedriften min. Først i Hydro, deretter Bilfinger. Så jeg kjenner mange allerede før vi ble sammenslått til IE&FLT, sier hun.

Tone Thon, leder for underkomiteen til farmasøytisk industri, sier at samarbeidskomiteene gir den kunnskapen som de tillitsvalgte trenger for å drive godt fagforeningsarbeid lokalt. Foto: Egil Brandsøy.

Fellesskap i det nye forbundet

Nestlederen er tydelig på at vi nå opererer som ett forbund, og ikke som to separate enheter med en “vi og dem” mentalitet.

– Vi må snart komme oss ut av den modusen, alle sammen, fastslår hun.

– Det handler mye om å unngå å isolere seg for mye. Vi kan ikke tillate oss å fortsette å sitte alene og bare pleie våre egne interesser. Vi må samarbeide. Og her spiller blant annet samarbeidskomiteene en viktig rolle, slår Jonas fast.