Blir en seier mot kraftsløsende kryptoutvinning

Regjeringen vil ha slutt på kryptosentre med ny lov. – Svært gledelig at regjeringen vil slå ned på kraftsløsende utvinning av bitcoin og kryptovaluta, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Datasentre bruker mye kraft og kan etableres svært raskt. Når et slikt datasenter først blir bygget, har myndighetene lite de skulle sagt om hva datasenteret brukes til.

Med et nytt lovforslag krever de registrering av bakmenn, ledere og hvilke tjenester som tilbys ved datasentre i Norge.

Målet er å skille samfunnsnyttige datasentre fra klimaskadelige krypto-utvinningsprosjekter.

– Dette har vi jobbet for

Forbundsleder Frode Alfheim sier at dette er noe forbundet har jobbet med over tid.

– Her leverer regjeringen på det IE&FLT har bedt om. Kryptoutvinning er en sløsing med knappe ressurser. Vi skal bruke kraften til å produsere varer av verdens høyeste kvalitet og med verdens laveste utslipp, ikke på bitcoin, sier Alfheim.

Forbundsleder Frode Alfheim. Foto: Egil Brandsøy.

Forbundslederen påpeker at kryptoutvinning ikke kan gå utover den kraftkrevende industrien.

– Vi skal leve av industrien, og industrien må ha tilgang til å signere nye kraftavtaler på overkommelige vilkår. De må også få muligheten til å gjøre nødvendige investeringer for å kutte klimautslipp, konstaterer Alfheim.

Alle partene må stille seg bak

I 2016 innførte Høyre-regjeringen redusert elavgift for datasentre, noe som gjorde det mer lukrativt for kryptoutvinning å etablere seg i Norge.

– Det var et feilspor, sier Alfheim.

Han er svært fornøyd med at Støre-regjeringen derfor fjernet redusert sats i elavgiften for datasentre i 2022.

Alfheim forteller at det også var svært viktig for industrien og næringslivet at regjeringen kom med nye regler for tilkobling til strømnettet, da de fastslo at eksisterende arbeidsplasser skal prioriteres.

– Nå er det viktig at alle partiene stiller seg bak dette lovforslaget når det fremmes på Stortinget, erklærer Alfheim.