Vi skal ha kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv

-Industri Energi skal alltid jobbe for bedre hele, miljø og sikkerhet på norske arbeidsplasser, sier 1. nestleder Lill-Heidi Bakkerud i sin innledning til forbundets HMS-uttalelse på landsmøtet.

Bakkerud understreker at en stor del av Industri Energis medlemmer jobber skiftarbeid. – Vi vil derfor fortsette arbeidet med å forbedre helsemessige utfordringer knyttet til skiftarbeid, sier hun.

I tillegg skal forbundet jobbe med blant annet kjemisk eksponering, inkluderende arbeidsliv og varslingsvern. Og forbundet krever at psykisk helse må sidestilles med annen helse.

-Vi må dessuten få på plass et regelverk som gjør at bevisbyrden for yrkesskade legges til arbeidsgiver, ikke arbeidstaker, sier Bakkerud.

Forbundet skal jobbe videre for at arbeidsmiljøloven blir innført for innaskjærsdykking, slik Stortinget har bestemt. Og for kontinuerlig forbedring av helikoptersikkerheten på norsk sokkel.

-Vi kommer også til å fortsette kampen for at arbeidsmiljøloven skal gjelde for oljearbeiderne som jobber på flerbruksfartøy på norsk sokkel.

Bakkerud vektlegger dessuten at nye industrier og næringer i Norge skal følges opp aktivt for å sikre at det skal være fullt forsvarlig å jobbe i disse.