Stortinget støtter at arbeidsmiljøloven skal gjelde innaskjærs arbeidsdykking

Politiske myndigheter har nå avklart at arbeidsmiljøloven skal gjelde for innaskjærs yrkesdykking. Arkivfoto
Politiske myndigheter har nå avklart at arbeidsmiljøloven skal gjelde for innaskjærs yrkesdykking. Arkivfoto

onsdag 10. mars 2021

-Vi er glad for at Stortinget støtter regjerings lovforslag om at arbeidsmiljøloven blir gjeldende for all innaskjærs yrkesdykking, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

En enstemmig arbeids- og sosialkomité i Stortinget støttet tirsdag regjeringen sitt lovendringsforslag om at all innaskjærs yrkesdykking skal ha Arbeidstilsynet (Atil) som tilsyn og at dykking skal være underlagt arbeidsmiljøloven.

Arbeids- og sosialkomiteen legger også vekt på at partene skal jobbe tett sammen om oppfølgingen av vedtaket.

-Dette er et arbeid vi ser fram til å starte på. Både sammen med Arbeidstilsynet og arbeidsgiverorganisasjonene. Vårt hovedfokus kommer til å være spørsmål rundt helse, miljø og sikkerhet og like konkurransevilkår. Vi kommer også til å følge opp spørsmål rundt sykepenger og selvstendig næringsdrivende, sier Stokka.

Det har lenge vært uklart hvilken lov som gjelder og hvem som skal føre tilsyn for innaskjærs arbeidsdykking.

-Politiske myndigheter har nå avklart dette spørsmålet. Industri Energi kommer til å fortsette arbeidet med en egen tariffavtale for innaskjærs arbeidsdykking, sier Ommund Stokka.

Den endelige voteringen skjer i Stortinget 22. mars.

Les mer:

Dykkerne har endelig blitt hørt

Over halvparten av dykkerne har fryktet for liv og helse

Industri Energi tar tak for å bedre sikkerheten for innaskjærsdykking

Industri Energi krever at innaskjærsdykkerne skal ha trygge arbeidsforhold