Venter på forliksrådets beslutning i karantenesaker

Industri Energi fremmet i vinter 641 krav om karantenekompensasjon overfor 31 virksomheter. Kravene er sendt Stavanger Forliksråd og forkynt for virksomhetene, slik at eventuell foreldelsesfrist er avbrutt. Industri Energi venter nå på forliksrådets beslutning i sakene.

Industri Energi har begynt å motta tilsvar i de første sakene som ble sendt til virksomhetene tidlig i mars. Tillitsvalgte og berørte medlemmer har fått kopi av dette. 

-Virksomhetene avviser så langt gjennomgående kravene, men er enige med Industri Energi i at sakene må innstilles i forliksrådet.  Det betyr at nå venter vi på forliksrådets beslutning i sakene, sier advokat Karianne Rettedal i Industri Energi.

Fire pilotsøksmål

Som tidligere omtalt vil forbundet fremme fire pilotsøksmål og be om stansing i de øvrige sakene som er behandlet i forliksrådet. Kravene er da beskyttet mot foreldelsesinnsigelser i påvente av behandlingen av disse fire sakene. 

Tingretten har normalt seks måneders behandlingstid fra stevning er inngitt. Det gir forventning om behandling der sen høst 2023.

Kravene er individuelle, men forent til felles behandling, per virksomhet for medlemmene i Industri Energi. De som har fremmet krav skal ha mottatt kopi av saksdokumentene eller beskjed om eventuell manglende dokumentasjon dersom kravet ikke er sendt fra oss per nå. 

Hvis du har spørsmål knyttet til din sak, kan du henvende deg til din tillitsvalgt.

Forlik eller dom

Rettedal sier saken kan finne sin løsning i forlik underveis eller ved dom.

-En forliksløsning eller dom vil bare løse saken for de som nå har reist krav gjennom Industri Energi. Andre, uorganiserte eller medlemmer av andre fagforeninger, vil som utgangspunkt ikke ha denne muligheten til løsning gjennom vårt saksanlegg, sier hun. 

-Det er en omfattende sak og svært spennende rettslige spørsmål som nå reises fra Industri Energi, sier Rettedal. 

Les mer:

Tema om karantenekompensasjon

Krever karantenekompensasjon for nær 650 medlemmer

Kravene om karantenekompensasjon er nå fremmet for retten