Tapte saken om tariffavtale for innaskjærsdykkere

Arbeidsretten støtter arbeidsgiverne i Sjømat Norge og konkluderer i en fersk dom med at dykkerne innen havbruk er sjøfolk og dekket av tariffavtalen til Sjømannsforbundet. – Dessverre nådde vi ikke frem med vår påstand, sier Ommund Stokka, nestleder i IE&FLT.

Industri Energi, nå IE&FLT, har i flere år jobbet for å etablere tariffavtale for dykkere innen havbruksnæringen. Forbundet er skuffet over hvordan arbeidsgiverorganisasjonen Sjømat Norge har håndtert dette.

– Vi var i forhandlinger med Sjømat Norge for å lage en tariffavtale for dykkere innen havbruk. Etter at vi sammen hadde konstatert i en protokoll at det forelå tarifftomt rom, altså ingen gjeldende tariffavtale for dykkerne, ønsket vi å tette det med en tariffavtale. Etter ni forhandlingsmøter nektet Sjømat Norge å treffe oss lenger, sier Stokka.

LO og Industri Energi møtte 7-9. november Sjømat Norge i Arbeidsretten om forbundets rett til å forhandle fram tariffavtaler for dykkere som jobber innen havbruksnæringen.

-Sjømat Norge hevder at dykkerne er sjøfolk, dekket av tariffavtalen til Sjømannsforbundet. Det vant de dessverre også fram med i Arbeidsretten, sier Stokka.

IE&FLT er dykkerforbundet

Status for innaskjærs arbeidsdykking er fortsatt at IE&FLT er forbundet for dykkerne i Norge og i LO. Og IE&FLT har organisasjonsretten for innaskjærs arbeidsdykking. Dette er det enighet om innad i LO.

Dykkere som arbeider i havbruk er dekket av Sjømat Norge sine tariffavtaler med Norsk Sjømannsforbund. Alle disse tariffavtalene er bygget opp rundt skipsarbeidsloven.

Ommund Stokka, nestleder i IE&FLT, leder forbundets arbeid med dykking. Foto: Egil Brandsøy.

-Vi vil likevel presisere at vi under vårt arbeid for å forbedre vilkårene for innaskjærsdykkerne har bidratt til at en annen særdeles viktig sak for dykkerne er vunnet, sier Ommund Stokka.

I 2024 skal nemlig all innaskjærs arbeidsdykking inn under arbeidsmiljøloven.

Vil gå i dialog for å finne gode løsninger

– Vi er kommet et langt stykke på vei når det gjelder vernelovgivningsspørsmålet, men vi er ikke i mål når det gjelder tariffavtaler. Det er synd når arbeidsgiverne er nødt til å gjøre dette så enormt vanskelig, sier Stokka.

IE&FLT vil gjøre grundige vurderinger rundt hvordan forbundet i framtiden kan bidra til at dykkerne som jobber innen havbruk har tilfredsstillende lønn- og arbeidsvilkår, herunder HMS.

-Det vil derfor være naturlig at vi går i dialog med LO og sjømannsorganisasjonene for å prøve å finne løsninger som innaskjærsdykkerne finner tilfredsstillende, sier han.