Industri Energi møter Sjømat Norge i Arbeidsretten om tariffretten for yrkesdykkere

Industri Energi møter denne uka Sjømat Norge i Arbeidsretten om forbundets rett til å forhandle fram tariffavtaler for dykkere som jobber innen havbruksnæringen.

-Vi har en intensjonsavtale med NHO og Sjømat Norge som sier at dykking innen havbruk er et tarifftomt rom. Nå hevder de at det ikke er det lenger. Det mener vi er feil og vil ha det behandlet i Arbeidsretten, sier nestleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Han sier det er en viktig sak for Industri Energi og dykkerne, siden de er en spesielt risikoutsatt yrkesgruppe. -Det er høy risiko å drive yrkesdykking, både fysiologisk, men også teknisk, organisatorisk og ut fra et vernetjenesteperspektiv, sier Stokka.

Det er LO-advokat Katrine Hellum-Lilleengen som kjører saken i Arbeidsretten for LO og Industri Energi. I sitt åpningsforedrag tirsdag understreker hun at Industri Energi er LO sitt dykkerforbund og at det Industri Energi som har organisasjonsretten i LO til å organisere dykkere.

Fra åpning av dykkersaken i Arbeidsretten. Industri Energis representanter til venstre. Foto: Atle Espen Helgesen

-Industri Energi og Sjømat Norge var enig i at dykking innenfor havbruksnæringen var tarifftomt rom. Det ble inngått en intensjonsavtale om tariffavtale for dykkerne 19. april 2018. Siden har Sjømat Norge inngått tariffavtaler med flere sjømannsorganisasjoner for maritimt personell, men fra 2021 anså de ikke lenger Industri Energi som part i dette, sier Lilleengen.

Hun viser til at overenskomst for service- og flerbruksfartøy mellom Sjømat Norge og Norsk Sjømannsforbund ikke kan være til hinder for Industri Energis rett til å organisere og kreve tariffavtale for dykkerne.

-De som har sitt arbeid på et dykkerfartøy, er ansatt på bakgrunn av sin yrkesdykkerkompetanse, innehar yrkesdykkersertifikat og er en del av forskriftspliktig dykkerlag er Industri Energi sitt organisasjons- og avtaleområde. Dette gjelder uavhengig av at dykkerne får utstedt maritime arbeidskontrakter, sier advokat Lilleengen.

Hun er også tydelig på at praksis viser at maritimt personell har annen kompetanse, opplæring og arbeidsoppgaver enn yrkesdykkere. – Dykking er fysisk og psykisk belastende og risikoen øker ved lange arbeidsøkter, påpeker hun.

Saken går i Arbeidsretten 7-9. november.