Dykkerne har endelig blitt hørt, regjeringen vil at arbeidsmiljøloven skal gjelde for all innaskjærs dykking

Ommund Stokka er glad for at dykkerne endelig får vern. Foto: Atle Espen Helgesen
Ommund Stokka er glad for at dykkerne endelig får vern. Foto: Atle Espen Helgesen

mandag 21. desember 2020

Regjeringen foreslår en lovendring om at all innaskjærs yrkesdykking skal ha Arbeidstilsynet (Atil) som tilsyn og at dykking skal være underlagt arbeidsmiljøloven. – Endelig får yrkesdykkerne det vernet de fortjener, slik vi har krevd, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

-Industri Energi har kjempet for dette i flere år og det er svært gledelig at regjeringen nå foreslår å utvide arbeidsmiljøloven til å gjelde for alle yrkesdykkere, med Atil som tilsynsmyndighet. Dette er en seier for dykkerne, sier Ommund Stokka.

Han understreker saken har et alvorlig bakteppe, der det har skjedd ni dødsulykker i bransjen i årene 2004-16. En undersøkelse fra Industri Energi i 2018 viste at hele 57 prosent av dykkerne har vært i alvorlige situasjoner, der de har fryktet for sitt eget liv.

-Dykking er risikofylt. Derfor er det så viktig at dykkerne endelig får vern gjennom arbeidsmiljøloven og tilsyn, sier Stokka.

Har lyttet til dykkernes krav

Lovforslaget vil styrke sikkerheten for yrkesdykkerne. Arkivfoto: Espen Bjørklund
Lovforslaget vil styrke sikkerheten for yrkesdykkerne. Arkivfoto: Espen Bjørklund

Det var like før helgen regjeringen sendte ut en pressemelding om at den vil styrke sikkerheten for yrkesdykkerne, og foreslår å utvide arbeidsmiljøloven til å gjelde for alle yrkesdykkere. I meldingen viser regjeringen til at det har gjort inntrykk å høre dykkernes erfaringer.

– Dykking er et yrke med stor risiko for ulykker, og det gjør inntrykk å høre dykkernes erfaringer. Med dette forslaget får de bedre arbeidsvilkår, og et helhetlig dykketilsyn i regi av Arbeidstilsynet. Det har de også selv bedt om i et opprop levert til departementet tidligere i høst, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i meldingen fra regjeringen.

Daniel Pilskog, tillitsvalgt for Industri Energi i dykkefirmaet Abyss, sier lovforslaget vil trygge dykkerne og styrke de seriøse bedriftene i bransjen.

-Dette vil sikre oss dykkere ordnede forhold og en sikrere arbeidshverdag, i et risikofylt yrke. Nå må arbeidsgiverne konkurrere på kvalitet, som ikke går ut over sikkerheten. Det vil styrke de seriøse bedriftene, sier Pilskog.

Må sørge for at det ikke trekker ut i tid

I lovproposisjonen foreslår regjeringen at alle yrkesdykkere skal være vernet av arbeidsmiljøloven. Dette innebærer at også dykkere som arbeider fra skip vil være omfattet, og at kamskjelldykking og lignende fangstvirksomhet får en tydelig forankring i arbeidsmiljøloven.

For dykking fra skip, innebærer forslaget den samme løsningen som har vært gjeldende for petroleumsvirksomheten siden 1993, det vil si at arbeidsmiljøloven gjelder for dykkerne (med Petroleumstilsynet som arbeidsmiljømyndighet), mens sjøfartslovgivningen (med Sjøfartsdirektoratet som tilsynsetat) regulerer skipet og mannskapet for øvrig.

Ommund Stokka sier Stortinget nå bør sørge for at regjeringens forslag blir vedtatt og at saken ikke trekker ut i tid.

-Denne saken er godt belyst politisk, gjennom en omfattende høringsprosess. Regjeringen har levert slik vi har krevd. Vi forventer at forslaget har klart flertall i Stortinget, men stortingspolitikerne må sørge for at det blir vedtatt og at saken ikke trekker ut i tid, sier Stokka.

Les mer:

Industri Energi tar tak for å bedre sikkerheten for innaskjærs dykking

Krever at innaskjærsdykkerne skal ha trygge arbeidsforhold

Skriver arbeiderhistorie når innaskjærsdykkerne samles til fagforeningskonferanse

Over halvparten av innaskjærsdykkerne har fryktet for liv og helse