Slik setter regjeringen fremtiden til norsk prosessindustri i fare

Norsk prosessindustri er i verdenstoppen på høy kvalitet og lave klimautslipp. Nøkkelen er dyktige industriarbeidere, gode rammevilkår og tett samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

Alt dette utfordres når regjeringen foreslår et stort og dramatisk kutt i et av de viktigste rammevilkårene: CO2-kompensasjonsordningen.

Se denne videoen for å finne ut hvordan kuttet tas fra en ordning Norge tjener flere hundre milliarder på, mens industrien blir sittende igjen med stadig mer av regningen.

Les mer om hvordan vi jobber for bedre lønns- og arbeidsvilkår, sterkere velferdsordninger, medbestemmelse i arbeidslivet og rettferdig fordeling av samfunnsgodene.

Det har vært bred politisk enighet om viktigheten av CO2-kompensasjonsordningen for å forhindre at norsk industri, som produserer med ren vannkraft, skal flagge ut til land med høye utslipp og svak klimapolitikk.

Vi oppfordrer regjeringen til å snu i tide – ordningen er viktigst nettopp nå når strømprisene stiger!