Reager positivt på strømstøttepakken til næringslivet

Regjeringen la fredag formiddag frem strømstøttetiltak for næringslivet, som skal hjelpe utsatte bedrifter i møte med de høye strømprisene. Forbundsleder Frode Alfheim sier resultatet er blitt bedre enn forventet.

Regjeringens forslag til strømstøttepakke inneholder direkte strømstøtte til bedrifter som gjør energisparingstiltak, forbedret tilgang på fastprisavtaler, en ordning for statlig lånegaranti og raskere utbygging av fornybar energi.

Tiltakene er et resultat av forhandlinger mellom regjeringen, LO og NHO. Industri Energi har vært involvert i prosessen og har bidratt med kunnskap og innspill. Resultatet som ble presentert er bedre enn Industri Energi hadde forventet, mener forbundsleder Frode Alfheim:

– Det er ingen tvil om at det har vært svært krevende å sy sammen en hjelpepakke som treffer presist, samtidig som den ikke bidrar til økte renter og ren mangel på arbeidskraft, sier han.

Gjennom høsten har Industri Energi ført tette samtaler med Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) om næringspolitiske spørsmål. Dette i forbindelse med den pågående sammenslåingsprosessen. Ulf Madsen, forbundsleder i FLT, er fornøyd med det regjeringen, LO og NHO i dag presenterte:

– FLT har bidratt med innspill til strømstøttetiltak overfor både statsministeren, næringsdepartementet og LOs ledelse. Det er godt å kunne konstatere at dette arbeidet har ført frem og at deler av våre krav har blitt imøtekommet, sier han.

Her kan du lese mer om FLT sine innspill.

– Dette er et solid stykke håndverk fra regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet – den norske modellen i praksis, sier Alfheim.

Advarer mot partipolitisk spill

Men Alfheim retter samtidig en advarende pekefinger i retning av Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti, som allerede har gått hardt ut mot hjelpepakken:

– Denne pakken er smidd sammen i et intenst og grundig arbeid partene imellom, både LO og NHO er klare på at det haster å innføre tiltakene, da har vi ikke behov for noe partipolitisk spill om dette, sier han.

Forbundsleder Frode Alfheim advarer mot partipolitisk spill om strømstøttepakken: Europa er i krig og vi er dypt inne i en alvorlig energikrise, påpeker han. Foto: Egil Brandsøy

Alfheim var tidligere denne uken ute og minnet politikerne på den alvorlige situasjonen vi er inne i:

– Europa er i krig og vi er dypt inne i en alvorlig energikrise. Det stiller store krav til alle våre folkevalgte når de i høst skal vedta neste års statsbudsjett, det gjelder også denne strømpakken, sier han og legger til:

– Dette er ikke tiden for smålige krangler eller et politisk spill for å skape forvirring og dårlige løsninger. Alle ansvarlige politikere må skjerpe seg og sørge for løsninger som er til det beste for oss alle.

Vil ha opp tempoet på kraft- og nettbygging

Både Alfheim og Madsen er klare på viktigheten av at regjeringen raskt får vedtatt hjelpepakken, slik at bedriftene kan komme i gang med å nytte seg av tiltakene. Samtidig er de opptatt av at det aller viktigste arbeidet ligger i å sikre nok kraftproduksjon i fremtida og et forsterket strømnett.

Mer kraftproduksjon og bedre overføringsnett må til, i følge Alfheim og Madsen.

– Industriselskaper står i kø for å kutte utslipp, skape jobber og øke verdiskapningen, men holdes tilbake av mangel på kraft og nett, det må vi få gjort noe med, sier de to.

Derfor er de to glade for at hjelpepakken også inneholder tiltak for å øke tempoet i utbyggingen av mer fornybar energi og redusere tiden det tar å håndtere søknader for nettanlegg.

Må være forberedt på å forsterke tiltakene

Selv om de to forbundslederne er fornøyde med det som nå legges frem av strømstøttetiltak for næringslivet, er begge opptatt av at hjelpepakken ikke må bli et hvileskjær:

– Akuttiltakene i pakken mener vi er tilfredsstillende slik situasjonen er per i dag, noe som bekreftes av at NHO også er fornøyde, men det er helt avgjørende å ikke slippe situasjonen av synet. Regjeringen må følge utviklingen tett og være beredt til å kunne forsterke tiltakene på kort varsel, sier de to.

– Dessuten er det vel så viktig å sørge for at kraftbalansen og linjenettet forbedres, det er et arbeid som vil kreve høyt fokus i lang tid framover, avslutter de.