Jobber for sammenslåing mellom Industri Energi og FLT

Industri Energi innkalte torsdag til et ekstraordinært forbundsstyremøte for å orientere om at Industri Energi og FLT nå har som målsetting å få til en sammenslåing mellom forbundene.

Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har mye historisk til felles og mange felles interesser. De to forbundene startet derfor i mars en prosess som skulle se nærmere på hvordan forbundene kunne ha et mer formålstjenlig samarbeid.

-Vi har de siste månedene sondert terrenget for å se på mulige samarbeidsområder mellom våre to forbund. I denne prosessen har vi sett at vi har så mye til felles at vi nå vil se på muligheten for sammenslåing mellom FLT og Industri Energi, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Større og sterkere forbund

Han viser til at en slik sammenslåing vil gi store og spennende muligheter.

-Sammen vil vi bygge et enda større og sterkere forbund som ivaretar interessene til begge forbundenes medlemmer. Et forbund med nær 80.000 medlemmer vil være en betydelig styrke i politikken, innad i LO og overfor arbeidsgiverne. Og vi vil kunne tilby et styrket tilbud til dagens og kommende medlemmer, ved at vi kan organisere alle sjiktene av ansatte i en bedrift.

– Slik styrke er viktig for å kunne sikre våre medlemmer best mulige rammebetingelser, samt lønns- og arbeidsvilkår, både i eksisterende næringer og i nye industrier, sier Alfheim.

Et arbeidsliv i kontinuerlig endring

Han understreker at et sterkere forbund enda bedre vil kunne ta vare på medlemmenes interesser.

-Ivaretakelse av medlemmene er vår aller viktigste oppgave. En sterkere organisasjon vil bedre kunne støtte medlemmene i den utviklingen som skjer i arbeidslivet.

Alfheim viser til at både industrien og arbeidslivet er i kontinuerlig endring.

– Fagbevegelsen må ta sin plass i denne utviklingen. Vi skal oppdatere og vedlikeholde avtaler. Vi skal påvirke rammebetingelser og ikke minst tilby gode tjenester til medlemmene, sier Industri Energi-lederen.

Forbundsstyret i Industri Energi ga torsdag full støtte til målsettingen om sammenslåing med FLT. Den videre framdriften blir nye forhandlingsmøter mellom forbundene rett over ferien.