-Norsk sokkel har en fantastisk framtid, forutsatt at vi gjør ting rett

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi forventer høy aktivitet på sokkelen i mange tiår.

På Sikkerhetsforums årskonferanse i Stavanger onsdag viser Frode Alfheim til at partiene som støtter aktiviteten på norsk sokkel fikk over 80 prosent av stemmene ved sist stortingsvalg.

-De partiene som er imot denne næringen fikk bare 17 prosent oppslutning. Jeg er trygg på at aktiviteten på norsk sokkel har en lysende framtid. Vi har mange, mange tiår igjen med olje- og gassproduksjon, sier han og viser til at flere nye felt kommer til å bli utbygd de kommende årene.

Alfheim er særlig optimistisk i forhold Norges framtid som gassprodusent.

– Europa er helt avhengig av norsk gass som transporteres gjennom den etablerte infrastrukturen. I tillegg skal vi begynne å produsere utslippsfri, såkalt blått hydrogen, basert på norsk naturgass, med karbonfangst og -lagring (CCS).

– Det er et effektivt klimatiltak som vil gagne både norsk og europeisk industri, og bidra til at Europa når klimamålene, sier han.

Havvind vil sikre mer kraft i energisystemet

Alfheim er fornøyd med regjeringens klare ambisjoner innenfor havvind.

-Havvind vil gi stabil tilgang på kraft, både til elektrifisering av sokkelen og til den landbaserte industrien. Klarer vi å holde tempo på havvind, vil det gi mer kraft inn i systemet enn det som blir brukt til elektrifisering av sokkelen, sier han.

Frode Alfheim sier godt HMS-nivå forutsetter godt partssamarbeid. Foto: Atle Espen Helgesen

Han minner om at Norge er bundet til klimamålene, både gjennom Parisavtalen og andre globale avtaler. -Vi ses på som en forutsigbar partner. Det gir oss et konkurransefortrinn som vi må ivareta. Vi skal derfor stå ved målene vi har bundet oss til, sier Alfheim.

Må ha balanse i aktivitetsnivået

Samtidig understreker han at det må finnes en balanse mellom aktivitetsnivået i olje- og gassbransjen og tilgangen på kompetent arbeidskraft.

-Dette blir en av de største utfordringene framover. Vi må ta vare på de folkene som jobber i industrien i dag. Og sikre ny rekruttering til bransjen. Vi må unngå toppene og bunnene i aktivitetsnivået. Faste stillinger er avgjørende, både for å beholde folk og for å lykkes med å rekruttere nye.

Vi må slå ring om den norske modellen

Frode alfheim

Alfheim slår fast at helse, miljø og sikkerheten (HMS) på norsk sokkel er verdensledende på grunn av god forvaltning og partssamarbeidet.

-Vi må slå ring om den norske modellen, med et sterkt tilsyn og et organisert arbeidsliv. Vi må støtte opp om en sterk vernetjeneste. Samtidig må bedriftslederne ta dette på alvor og ivareta det lokale partsarbeidet, sier Alfheim.

Små feil kan få fatale konsekvenser

Statssekretær Maria S. Walberg (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, tidligere leder i samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi, fulgte opp og understrekte at sikkerhet er spesielt viktig i petroleumsbransjen.

-Selv små feil kan få store og fatale konsekvenser i denne bransjen. Sikkerhet må derfor ligge lengst framme i pannen på alle som jobber i denne bransjen, sier hun.

Statssekretær Maria Walberg understrekte nødvendigheten av hele faste stillinger på Sikkerhetsforums årskonferanse. Foto: Atle Espen Helgesen

Walberg viser til at vi har fått flere påminnelser de siste årene om at det kan gå galt, blant annet ved brannene på Melkøya og Tjeldbergodden.

-Norsk sokkel skal være verdensledende på HMS, men det får vi ikke til uten et godt partssamarbeid, sier hun.

Samtidig minner statssekretæren om at tillitsvalgte og verneombud spiller en avgjørende rolle for sikkerheten.

– Det skal være reell arbeidstakermedvirkning og de ansattes representanter skal involveres på en god måte. For at partssamarbeidet skal fungere, så trenger de tillitsvalgte trygge arbeidstakere i ryggen. Regjeringen vil derfor foreslå en ny politikk for å bygge opp under hele, faste stillinger, sier hun og slår fast:

-Innleie er en kortsiktig løsning som svekker bedriftenes kompetanseutvikling av egne ansatte, sier statssekretær Maria Walberg.