– Ingen tvil om at ansvaret for brannene ligger hos ledelsen

onsdag 12. mai 2021

– Rapportene avdekker svært alvorlige ting og det er ingen tvil om at ansvaret her ligger hos ledelsen i selskapet, sier forbundsleder Frode Alfheim i sine kommentarer til Equinors granskninger av brannene på Tjeldbergodden og Melkøya.

Equinor har onsdag lagt frem sine interne granskninger etter brannene på Hammerfest LNG og Tjeldbergodden i fjor. Equinor informerer på sine nettsider om at de er oversendt Petroleumstilsynet.

I granskningen om brannen på Melkøya kommer Equinor med en annen årsaksforklaringer enn Petroleumstilsynet. De skriver «Granskingsgruppen peker på at årsaken til brannen var selvantennelse i filtrene i turbinluftinntaket på grunn av langvarig, alt for høy temperatur. Anti-is varmeveksleren i luftinntaket ble brukt utenfor sitt tiltenkte bruksområde og forårsaket den høye temperaturen som utløste brannen».Les mer her.

Ikke holdbart

– Det at Equinor ikke er enig med Petroleumstilsynet i brannårsaken på Melkøya er ikke holdbart. Når sikkerhetshullene skal tettes kan ikke Equinor og Ptil ha ulike årsaksforklaring. Jeg reagerer også sterkt på at selskapet indirekte peker på utførende enhet som årsaken og ikke tar ansvaret selv. Dette er systemsvikt. Det er selskapet som ikke har lagt til rette for forsvarlige sikkerhetsrutiner og at vedlikehold blir utført slik at anlegget drives sikkert. Det ansvaret må de ta fullt og helt, sier Alfheim.

– Det er viktig å understreke at det utestående arbeidet med analyser og tiltak innen ledelse, kompetanse, kapasitet og styringssystemer må gjennomføres før endelig konklusjoner kan trekkes, sier han.

Flere utestående problemstillinger

Per Martin Labråthen, konserntillitsvalgt for Industri Energi i Equinor, påpeker at det fortsatt er flere utestående problemstillinger som må arbeides videre med i interne grupper.

– Dette dreier seg om klare bakenforliggende årsaker slik som: Organisasjon-ledelse-styring-kapasitet og kompetanse. Dette er klare årsaker Industri Energi Equinor har pekt på gjennom en årrekke, sier Labråthen

– Selv om det nå skjer mange bra grep, skulle det ha kommet for lenge siden. Vi har lenge sagt at sikkerhetsarbeidet krever store forbedringsområder innenfor både styring, vedlikehold, kompetanse og regelverk uten å bli lytta tilstrekkelig til. Nå forventer vi at ledelsen tar dette inn over seg og utviser en stor bedring i sin vilje og evne til å lytte til tillitsvalgte og ansatte som påpeker mangler.

Utilstrekkelig rammeverk

Terje Nilsen tillitsvalgt Industri Energi Equinor på Melkøya-anlegget sier: – Ansatte på anleggene gjør en skikkelig og god jobb. Men vi er også prisgitt selskapets styring med for lav bemanning på flere viktige områder. Kvaliteten på ledelse og kompetanse må styrkes. Equinor må også sørge for insentiver som gjør selskapet konkurransedyktig til å konkurrere om riktig arbeidskraft, og ikke minst holde på dyktige og kvalifiserte arbeidstakere. Dagens rammeverk er utilstrekkelig for at vi som fagpersoner skal kunne gjøre jobben vår godt nok. Det må ryddes opp nå. Norsk petroleumssektor skal være trygg for ansatte og befolkningen.

– Det er godt å kjenne på at hele Industri Energi, fra oss lokale tillitsvalgte, til de i forbundsledelsen, står skulder ved skulder i dette arbeidet. Nå skal vi sammen bidra til at produksjonen på anleggene kommer seg opp og går igjen med sikkerheten på plass, sier Nilsen.

Tidligere i vår la Petroleumstilsynet fram sin granskingsrapport om Melkøya-brannen. Granskingen identifiserte flere alvorlige brudd på regelverket og tilsynet har gitt Equinor pålegg om forbedringer.

Les Industri Energis kommentarer til Ptil-rapporten om Melkøya-brannen her.