Nødvendig å lete mer etter olje og gass, spesielt i nord

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi er fornøyd med at regjeringen utvider området i forhåndsdefinerte områder (TFO) på norsk sokkel med ytterligere 92 blokker. – Nå må oljeselskapene være sitt samfunnsansvar bevisst og vise større vilje til å lete mer etter olje og gass i nord, sier han.

Gjennom de årlige rundene med TFO gis oljeselskapene mulighet til å få tilgang til attraktivt leteareal i de modne områdene på norsk sokkel. For TFO 2023 utvides arealet med 92 blokker eller deler av blokker, herunder 78 blokker i Barentshavet og 14 blokker i Norskehavet.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi er fornøyd med at regjeringen leverer slik forbundet har krevd.

—Vi har en klar forventning om at olje- og gasselskapene er sitt samfunnsansvar bevisst og søker om nye leteblokker, spesielt i Barentshavet. Det er her potensialet for nye store funn er størst og vi trenger å finne mer gass i Barentshavet for å få på plass ny infrastruktur, sier Alfheim.

Det må bores flere letebrønner på norsk sokkel, spesielt i nord. Arkivfoto av West Hercules. Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor

Han understreker at mer leting er nødvendig for å sikre at Norge forblir en sikker og forutsigbar leverandør av olje og gass til Europa.

-Dette er spesielt viktig i dagens sikkerhetspolitiske situasjon. Samtidig er det nødvendig for å sikre dagens og skape nye arbeidsplasser i nord, sier Alfheim.

Oljedirektoratet har en rekke ganger uttalt at det er et stort potensial for uoppdagede ressurser i Barentshavet, men at det blir letet for lite. Direktoratet anslår er bare seks prosent av ressursene er produsert i Barentshavet, mens 60 prosent av de totale ressursene ennå ikke er oppdaget.

Tildeling av leteareal på norsk kontinentalsokkel skjer gjennom to likestilte konsesjonsrunder, nummererte konsesjonsrunder og såkalte tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO). TFO fokuserer på de modne delene av sokkelen hvor geologien er kjent og infrastrukturen er godt utbygd. Disse rundene skjer årlig.

Les mer:

Nå må selskapene følge opp og søke leteblokker i nord

TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

Konsesjonsrundene på sokkelen må ligge fast