Konsesjonsrundene på sokkelen må ligge fast

-Vi er helt uenig i utsettelsen av 26. konsesjonsrunde. Det må være klinkende klart at dette bare er snakk om en utsettelse, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

På Industri Energis landsmøte forrige uke var det et enstemmig krav at både de nummererte konsesjonsrundene og TFO-rundene må ligge fast.

Men i budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV mandag ble det bestemt å ikke gjennomføre den 26. konsesjonsrunde på sokkelen i 2022, slik det var planlagt.

Industri Energi er helt uenige i utsettelsen.

-Det må være klinkende klart at dette bare er snakk om en utsettelse, slik Solberg-regjeringen også gjorde, da de utsatte den 25. runden, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi

Sokkelen skal utvikles, ikke avvikles

Han understreker at norsk sokkel skal utvikles, ikke avvikles.

-Det står som et eget kapittel i regjeringsplattformen og da forutsetter vi at regjeringen følger opp og gjennomfører 26. konsesjonsrunde i løpet av perioden, sier han.

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

Alfheim sier at de nummererte konsesjonsrundene og tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) er et viktig verktøy for utviklingen av norsk sokkel.

– Det å lete etter, finne og utvikle mer gass på norsk sokkel er avgjørende for at Europa skal lykkes med den grønne omstillingen vi står midt oppe i, sier Alfheim.

To likestilte konsesjonsrunder

Tildeling av nye lisenser og letevirksomheten sysselsetter mange ansatte på leterigger og skip knyttet til denne aktiviteten. Nye funn gir igjen et nødvendig og viktig bidrag til verdiskapning og sysselsetting i hele verdikjeden til olje- og gassnæringen over hele landet.

Tildeling av leteareal på norsk kontinentalsokkel skjer gjennom to likestilte konsesjonsrunder, nummererte konsesjonsrunder og såkalte tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO).

TFO fokuserer på de modne delene av sokkelen hvor geologien er kjent og infrastrukturen er godt utbygd. Mens de nummererte rundene fokuserer på områder som tidligere ikke er undersøkt.

De nummererte, ordinære konsesjonsrundene lyses vanligvis ut annethvert år. Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) lyses ut hvert år.