Industri Energi med knallhard advarsel til statsministeren

Vi er klare til å bruke alle virkemidlene vi har for å stanse regjeringens kutt i CO2-kompensasjonsordningen, advarte forbundsleder Frode Alfheim til stående applaus fra Industri Energis ekstraordinære landsmøte.

Landsmøtet foregår på Gardermoen og består av nærmere 350 tillitsvalgte fra industriselskaper som står for over 80 prosent av norsk eksportverdi.

I sin åpningstale kom forbundsleder Frode Alfheim med en klinkende klar beskjed til statsminister Jonas Gahr Støre:

– Vi kan ikke leve med at dere sender en sjokkregning på 2,7 milliarder til verdens reneste prosessindustri det ene året og nye 2,4 milliarder det neste.

– We’ll give your guys one hell of a beating, og det skal vi fortsette med helt til dere snur, tordnet han med referanse til Bjørge Lilleliens legendariske kommentering av den norske landslagsseieren mot England i 1981.

Saken som har satt sinnet i kok blant tillitsvalgte landet over er at regjeringen gjennom statsbudsjettet, for andre året på rad, foreslår et dramatisk kutt i den viktige CO2-kompensasjonsordningen.

– Vi forlanger at regjeringa og Stortinget tar inn over seg at de er i ferd med å slå huller i livsvilkåret for verdens mest klimavennlige industri. Det er ikke for sent å snu – skrot forslaget, appellerte Alfheim fra talerstolen til rungende applaus fra salen.

CO2-kompensasjonen kompenserer for økte kraftpriser som følge av EUs kvotesystem. CO2-kvoteprisen øker prisene på kull- og gasskraft i Europa, som gjennom utenlandskablene smitter over på kraftprisene for norsk industri, selv om norsk industri drives av utslippsfri norsk vannkraft.

Hele poenget med å innføre ordningen i Norge var å motvirke faren for at norske industriarbeidsplasser utkonkurreres og flyttes til land med høye utslipp og svak klimapolitikk.

Les også: Spørsmål og svar om CO2-kompensasjonsordningen

Forbundslederen trakk fram at kuttforslaget særlig rammer hjørnesteinsbedrifter i distriktene og påpekte at:

– CO2-kompensasjonsordningen er ett av de viktigste rammevilkårene for norsk prosessindustri.