IE&FLT tar ut 75 medlemmer i sympatistreik på Ekofisk

IE&FLT og LO varslet onsdag at 52 medlemmer i Archer, samt 23 i ConocoPhillips tas ut i sympatistreik fra natt til 29. februar. -Det kommer som en reaksjon på at SLB UK benytter uorganisert arbeidskraft til å utføre våre streikende medlemmers arbeidsoppgaver på Ekofisk-feltet og for å legge press på motparten, sier Ommund Stokka, nestleder i IE&FLT.

IE&FLT (tidligere Industri Energi) sine medlemmer i det britiske oljeserviceselskapet SLB UK har vært i streik siden mars i fjor.

Tidligere denne uka slo Arbeidsretten enstemmig fast at LO og IE&FLT lovlig kan benytte sympatiaksjoner for å støtte de streikende i SLB UK.

– VI har fått aksept for at dette er en norsk arbeidskonflikt. Vi tar nå ut til sammen 75 medlemmer på Ekofisk i sympatistreik. Medlemmene våre jobber tett opp mot SLB UK-ansatte på Ekofisk. Sympatistreiken vil ramme det britiske selskapet direkte, sier Ommund Stokka, nestleder i IE&FLT.

Han forklarer at sympatiaksjonen vil medføre at vedlikeholdsarbeid i brønnene og brønnstimulering stopper opp.

Viktig kamp mot sosial dumping

Det britiske oljeserviceselskapet SLB UK utfører brønnstimuleringstjenester fra fartøyet “Island Captain” på Ekofisk, hvor ConocoPhillips er operatør.  De SLB UK-ansatte utfører arbeid som er omfattet av oljeserviceavtalen, men deres lønns- og arbeidsbetingelser er langt under nivået i bransjen.

–Så lenge du jobber på norsk sokkel skal du ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Det spiller ingen rolle hvilken nasjonalitet verken du eller din arbeidsgiver har. Det må ikke gis åpning for at selskaper skal kunne organisere seg vekk fra norske tariffavtaler. Dette er partene i arbeidslivet enig om og det er viktig å ivareta.

Nestleder Ommund Stokka. Foto: Egil Brandsøy.

-SLB UK har fra starten av nektet å forholde seg til oss som part i saken. Senere har de eskalert konflikten ved å gi bonuser til uorganiserte, satt inn streikebrytere og de har sagt opp flere av de streikende medlemmene våre, resten er omplassert til andre deler av verden, sier Stokka.

Han understreker at ConocoPhillips har et spesielt ansvar som operatørselskap og kunde. -De kjøper tjenestene og har medansvar for løsning i denne konflikten, sier Stokka.

I seriøse selskapers egeninteresse

Erling Holmefjord, leder for arbeidslivsavdelingen i IE&FLT, forklarer at kampen for tariffavtale i SLB UK også handler om like konkurransevilkår på norsk sokkel.

-Bransjen selv har en egeninteresse av at SLB UK forholder seg til at de er i Norge, når de utfører arbeid på norsk sokkel. Hvis det britiske selskapet får lov til å drive med sosial dumping, blir det skeive konkurranseforhold. Vi aksepterer ikke at SLB UK gjør Ekofisk-feltet til en arena for et slikt råttent kappløp, slår han fast.

Sympatistreiken har en varslingsfrist på 21 dager. Forbundet jobber også med ytterligere opptrapping.

Les mer om streiken i SLB UK her.

For ytterligere kommentar:

Ommund Stokka, nestleder i IE&FLT: 905 05 262

Erling Holmefjord, leder i arbeidslivsavdelingen i IE&FLT: 913 56 012