Storsatsing sikrer arbeidsplassene på Melkøya i tiår framover

Equinor leverte tirsdag plan for utbygging og drift av Snøhvit og LNG-anlegget i Hammerfest. -Dette er svært gledelige planer som vil forlenge levetiden på anlegget, sikre arbeidsplassene og fjerne klimagassutslippene, sier forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.

Snøhvit-partnerne, med operatør Equinor i spissen, skal investere 13,2 milliarder kroner i oppgraderinger av Hammerfest LNG på Melkøya. Prosjektet består av gasskompresjon og elektrifisering som skal sikre framtiden for anlegget.

Planen er å forlenge platåproduksjonen og opprettholde høy gasseksport forbi 2030. Elektrifisering vil redusere CO2-utslippene fra anlegget med rundt 850.000 tonn per år.

Det betyr i realiteten at produksjonen av flytende gass (LNG) vil bli utslippsfri. I tillegg forventes driftsfasen av anlegget å bli forlenget med minst ti nye år, med samme sysselsettingsnivå som i dag.

Kjærkommen aktivitet i nord

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi er strålende fornøyd med planen som kalles «Snøhvit Future».

Wisting-utbyggingen i Barentshavet ble utsatt tidligere i år, da trengs det ny aktivitet i Finnmark, sånn sett er disse planene svært kjærkomne for industrien i nord, sier Alfheim.

Forbundsleder Frode Alfheim. Foto: Egil Brandsøy.

-Dessuten er dette et av de største utslippsreduserende enkelttiltak for avkarbonisering av olje- og gassproduksjonen i Norge noensinne. Og ikke minst sikrer det flere hundre arbeidsplasser i Hammerfest og Finnmark i lang tid framover, sier forbundslederen.

Styrker Norge som gassnasjon

Alfheim understreker at prosjektet vil styrke Norges posisjon som en pålitelig og langsiktig leverandør av flytende gass til Europa.

-Det vil bidra til fem prosent økning i norsk gassproduksjon. Det er like mye energi som halvparten av den totale norske vannkraftproduksjonen per år. Prosjektet sikrer dessuten langsiktig drift og eksport fra Melkøya mot 2050, sier han.

LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest. Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor

Utbyggingen er ventet å gi betydelige ringvirkninger knyttet til sysselsetting, og lokale og regionale tjenesteleveranser. Ifølge Equinor skal omtrent 70 prosent av verdiskapingen i utbyggingsfasen tilfalle norske bedrifter. Mer enn en tredjedel av dette vil gå til Nord-Norge.

Hammerfest LNG er en hjørnesteinsbedrift i Hammerfest og Finnmark. Anlegget sysselsetter cirka 350 egne ansatte, pluss om lag 150 kontraktører og lærlinger. I tillegg kommer indirekte ringvirkninger.

Innleveringen av plan for utbygging og drift for “Snøhvit Future” er blant en rekke nye utbyggingsplaner i norsk olje- og gassvirksomhet den siste tiden, som følge av den såkalte oljepakken, som Industri Energi kjempet for å få på plass.