Skuffende at Wisting utsettes

Equinor og partnerne offentliggjorde torsdag morgen at de utsetter investeringsbeslutningen for Wisting-prosjektet. – Vi er svært skuffet over utsettelsen, men forventer at det fortsatt jobbes for å få gjennomført prosjektet, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

Wisting i Barentshavet er det nordligste oljefeltet på norsk sokkel og det er en viktig del av videreutviklingen av Barentshavet som petroleumsprovins. Det var ventet at partnerne i prosjektet skulle levere plan for utbygging og drift innen utgangen av året, for å dra fordel av oljepakken.

Utbyggingsfasen var ventet å gi 12 000 arbeidsplasser direkte. Og i drift ville feltet gitt et betydelig antall attraktive arbeidsplasser i nordområdene.

Frode Alfheim, leder i Industri Energi

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sier det er trist at det eneste selvstendige feltutviklingsprosjektet i nord nå utsettes.

-Det er svært skuffende at Wisting utsettes. Dette er et viktig prosjekt for å videreutvikle norsk sokkel og skape vekst og nye attraktive arbeidsplasser i nord, sier han.

Equinor hevder at de vil intensivere letingen i nærområdene rundt Wisting, for å prøve å øke ressursgrunnlaget og dermed redusere kostnadene. Selskapet understreker at det skal utvikle prosjektet med mål om en investeringsbeslutning innen utgangen av 2026.

-Vi forventer at dette er en utsettelse, ikke en skrinlegging av Wisting. Equinor må sikre at det fortsatt jobbes aktivt med prosjektet, med mål om at det skal bli gjennomført, sier Alfheim.

Vi har jobbet lenge for Wisting

Leder i Industri Energi Equinor, Per Martin Labråthen, sier det ikke var noen hyggelig melding å få om at Wisting-prosjektet er utsatt.

-Vi i Industri Energi Equinor og forbundet har lenge jobbet knallhardt for å få Wisting realisert, fordi dette feltet ville skapt økt aktivitet og mange nye arbeidsplasser i nord, sier Labråthen.

Per Martin Labråthen, leder i Industri Energi Equinor. Arkivfoto

Han registrerer at Equinor sier at prosjektet har blitt dyrere enn planlagt.

-Men det anses fremdeles som lønnsomt, og det er både teknisk og miljømessig gjennomførbart. Jeg er derfor skuffet over at partnerskapet likevel har valgt å utsette prosjektet, sier han.

Bruker arbeidskraften på andre prosjekter

Labråthen sier at Equinor hadde tatt sikte på å sette av betydelige ressurser for å gjennomføre Wisting-prosjektet, men understreker at det trolig er nok av andre prosjekter selskapet kan bruke arbeidskraften på.

I en pressemelding sier Equinor at det vil arbeide med å utvikle prosjektet med mål om en investeringsbeslutning innen utgangen av 2026. Labråthen stiller seg tvilende til dette.

-Når Equinor velger å utsette et prosjekt i hele fire år, så betyr det at det skyves langt ned på prioriteringslisten over prosjekter. Jeg håper man fortsatt jobber for å modne Wisting fram mot en investeringsbeslutning i 2026, men personlig stiller jeg meg tvilende til dette, sier Labråthen.