Fullt fokus på helikoptersikkerhet under Heli-Expo

LOs helikopterutvalg har denne uka deltatt på verdens største helikoptermesse, Heli-Expo i Dallas. – Det er viktig for oss å delta alle steder der helikoptersikkerheten blir utformet, sier leder i LOs helikopterutvalg Henrik Solvorn Fjeldsbø.

Over 13.000 personer deltok på årets Heli-Expo-messe som denne gang foregikk i Dallas, Texas. Blant disse var syv representanter fra helikopterutvalget.

-Heli-Expo er den suverent største og viktigste møteplassen for den internasjonale helikopterbransjen. Her fanger vi opp nyheter, status i bransjen og får løftet våre egne spørsmål og problemstillinger til de mest sentrale aktørene i bransjen, sier Henrik S. Fjeldsbø, forbundssekretær i Industri Energi og leder av LOs helikopterutvalg.

Heli-Expo er den suverent største og viktigste møteplassen for den internasjonale helikopterbransjen

henrik fjeldsbø

Han understreker at det er helt nødvendig å bygge og opprettholde kontakter og nettverk, for å påvirke sikkerhetsnivået innen offshore helikoptertrafikk.

-Hvis vi ikke er til stede og snakker sammen med helikopteroperatørene, produsentene og leasingselskapene, så klarer vi heller ikke å opprettholde den posisjonen vi har klart å bygge, sier Fjeldsbø.

Skal være en tydelig stemme

I 2013 etablerte Industri Energi sitt eget helikopterutvalg for å være en tydeligere stemme i helikoptersikkerhetsspørsmål. I 2018 ble dette løftet opp på LO-nivå og utvalget heter nå LOs helikopterutvalg.

Fjeldsbø forklarer at bakgrunnen for utvalget er at helikoptertransport historisk sett representerer den høyeste risikoen en oljearbeider utsettes for på jobb. Siden starten av oljeeventyret har 67 personer omkommet i helikopterulykker knyttet til norsk petroleumsaktivitet. På norsk og britisk sokkel har til sammen har 218 oljearbeidere mistet livet i helikopterulykker.

Henrik Solvorn Fjeldsbø leder LOs helikopterutvalg. Foto: Atle Espen Helgesen

– Folk skal kunne være trygge når de flyr helikopter til og fra jobb på norsk sokkel. Derfor vil helikoptersikkerhet alltid være topp prioritert for helikopterutvalget og de deltagende forbundene, sier Fjeldsbø.

Utvalget tas på største alvor av bransjen

Helikopterutvalget opplever at det blir møtt med stor respekt og lyttet til av den internasjonale helikopterbransjen.

-Vi har stor troverdighet, fordi alle vet at vi ikke har en skjult agenda, men alltid vektlegger sikkerheten for våre medlemmer, sier helikopterpilot Torstein Sandven, som representerer Norsk Flygerforbund i helikopterutvalget.

-Nettopp det skiller oss fra alle de andre aktørene i bransjen. Vi har også betydelig kompetanse på tvers av flere fagfelt. Når vi stiller opp sammen, så blir vi lyttet til og respektert, sier Øyvind Strøm, helikoptertekniker og forbundsleder i Norsk Helikopteransattes Forbund (NHF).

Vi har stor troverdighet fordi alle vet at vi ikke har en skjult agenda

Torstein Sandven

Strøm har vært på den internasjonale helikoptermessen Heli-Expo i en årrekke, og er ikke i tvil om at fagforeningene står mye sterkere nå, når vi stiller opp sammen, enn hvert enkelt forbund hver for seg.

– Sammen representerer vi noe helt unikt i verdenssammenheng, nemlig at fagforeningene på tvers av helikopterbransjen står samlet og løfter våre felles problemstillinger. Vi gir konkrete tilbakemeldinger og stiller spørsmål rundt alle deler av bransjen, men hovedfokus er alltid sikkerhet, sier han.

Leder i utvalget, Henrik Fjeldsbø, understreker at en unik spisskompetanse og helhetsforståelse av helikopterbransjen er blant de viktigste styrkene utvalget har.

Møter alle de store aktørene

I løpet av Heli-Expo-messen i Dallas har helikopterutvalget hatt møter med ledelsen i de store helikopterprodusentene Sikorsky, Leonardo, Airbus og Bell. – Vi har også hatt møter med topplederne i helikopterselskapene Bristow og CHC Helicopter, samt ledere i to av verdens største leasingselskaper, LCI og Milestone, sier Fjeldsbø.

Blant hovedtemaene utvalget har løftet er behovet for en alternativ helikoptertype på norsk sokkel.

-Vi stoler på Sikorsky S92A-helikoptre som i dag bringer oljearbeidere til og fra sokkelen, men det er for sårbart å bruke bare én helikoptertype i offshoretrafikk, sier Fjeldsbø.

Helikopterutvalget i møte med Sikorskys representanter på Heli-Expo. Foto: Atle Espen Helgesen

Han forklarer at et eventuelt havari med helikoptertypen, hvor som helst i verden, potensielt kan medføre at typen får flyforbud, og dermed kan lamme all offshoretrafikk.

-Sikorsky S92 har vært i trafikk på sokkelen i snart 20 år, og flere maskiner nærmer seg maksimum antall flytimer. Sikorsky vurderer å utvikle nye versjoner av S92, altså en A+ eller B-modell, som vi ivrer for å se i trafikk i årene som kommer, men samtidig trengs en annen type, understreker Fjeldsbø.

Han peker på at det finnes tre alternative helikoptermodeller som er aktuelle på norsk sokkel, nemlig Bell 525, Leonardo AW189 og Airbus H175. – Vi følger utviklingen av disse helikoptrene og har god dialog med de ulike produsentene, sier Fjeldsbø.

Se video om hvorfor det trengs en ny helikoptertype.

Oppdatering rundt Bells nyeste maskin

Siden årets helikoptermesse foregikk i Dallas i Texas, var det naturlig for utvalget å også besøke Bell Helicopter som har sitt hovedkvarter i byen.

Bell er midt i sertifiseringsprosessen av sin nye modell Bell 525 Relentless. Denne maskinen er et nyutviklet mellomstort helikopter med plass til 16 offshorearbeidere.  Utvalget har besøkt Bell flere ganger tidligere og følger utviklingen av maskinen nøye, siden den representerer neste generasjon offshorehelikopter.

Under besøket i år fikk utvalget prøvefly en testmaskin som er konfigurert omtrent slik det er tenkt at offshoremaskinene skal være, med skikkelige seter og støyisolert kabin.

-Vi fikk prøve den ferdige offshorekonfigurerte versjonen, der støy og vibrasjonsnivået er enda bedre enn forventet. Det er store vinduer som gir god sikt i alle retninger, både for piloter og passasjerer. Og etter en tur til Bells skolesenter er jeg sikker på at piloter og teknikere vil bli godt skolert både teoretisk og i simulator, sier pilot Torstein Sandven.

Torstein Sandven følger med under flygingen med Bell 525 over Texas. Foto: Atle Espen Helgesen

– Det var også nyttig få oppdatering på utviklingsprogrammet for Bell 525, særlig den tekniske biten og vedlikeholdsprogrammet. I og med at dette er et “clean sheet”-program, så virker det svært godt planlagt og gjennomtenkt. Også innfasingsplanen for første maskin til Norge virker bra, med god support og deletilgang. Bell bygger videre på tidligere erfaringer og er lydhøre i forhold til våre råd, sier Henrik Fjeldsbø.

Wintershall Dea har en intensjonsavtale om å ta i bruk det nyutviklede helikopteret Bell 525 på flygninger fra Bergen til Brage-feltet i Nordsjøen.

Fjeldsbø understreker at det er viktig at helikopterutvalget får oppleve nye helikoptre i luften både fra cockpit og kabinen, på et tidlig stadium, for å kunne gi tidlige tilbakemeldinger før helikopteret blir sertifisert.

–Slik kan vi påvirke hvordan helikopteret endelig blir, og sånn sett ivareta våre medlemmers sikkerhet, men også hensynet til komfort for passasjerer og flygere, sier han.

Se bildegalleri: