De ansatte på Brage-feltet skal bli kjent med nytt helikopter

Wintershall Dea har en intensjonsavtale om å ta i bruk det nyutviklede helikopteret Bell 525 på flygninger fra Bergen til Brage-feltet i Nordsjøen. Den lokale fagforeningen har fått gjennomslag for at alle ansatte på plattformen skal få mulighet til å lære mer om det nye helikopteret.

Wintershall Dea Norge skal etter planen starte flygninger fra Flesland til Brage-feltet med det topp moderne helikopteret Bell 525 fra første kvartal 2023.

Selskapet har allerede begynt å sende tillitsvalgte, verneombud og helikopterdekksmannskap til Sola for å lære mer om helikopteret. Og utover høsten skal alle skift på Brage få tilbud om å bli bedre kjent med maskinen.

William Finnebråten og Terje Andervik tester setene i Bell 525 og forteller om sine inntrykk til Ole Petter Bakken i bakgrunnen. Hovedtillitsvalgt Martha Skjæveland i Vår Energi i forgrunnen. Foto: Atle Espen Helgesen

– Det er viktig for oss at medlemmene våre får en opplevelse av trygghet før vi tar i bruk en ny helikoptertype på sokkelen. Vi i Industri Energi-klubben har derfor sammen med den lokale Safe-klubben vært pådrivere for at alle ansatte på Brage skal få dra til Bells kundeopplevelsessenter på Sola for å bli kjent med det nye helikopteret, sier hovedtillitsvalgt Heidi Helvig i Wintershall Dea.

Ennå mulig å gi innspill til forbedringer

Bell sitt kundeopplevelsessenter på Sola utenfor Stavanger åpnet i september. Der står blant annet en fullskala modell av en Bell 525, slik at passasjerer og andre interesserte skal kunne se og ta på maskinen, teste seter, bagasjehåndtering, nødutganger og så videre. Det er også fasiliteter for klasseromsundervisning og trening.

-Vi er opptatt av at de som skal fly med helikopteret, altså oljearbeiderne selv, skal ha mulighet til å komme hit, lære om maskinen og gi innspill om tilpasninger og forbedringer, sier Ole Petter Bakken som er Bells representant i Norge.

Tillitsvalgte Malene Bersås og Anders Glesnes tester cockpit, mens William Finnebråten følger med. Foto: Atle Espen Helgesen

Han understreker at maskinen ikke er endelig sertifisert og at det derfor ennå er mulig å gjøre tilpasninger og forbedringer, særlig med hensyn til komfort i kabinen.

God arbeidstakermedvirkning

Hovedtillitsvalgt Heidi Helvig i Wintershall Dea sier at det har vært god arbeidstakermedvirkning i bedriften rundt innfasingen av Bell 525.

-Vi er opptatt av at alle våre offshoreansatte skal få komme med innspill og stille kritiske spørsmål. Det er viktig for å skape trygghet blant folk. Men, det er ikke vår oppgave å «selge» helikopteret overfor medlemmene, sier hun.

Helvig understreker at helikoptersikkerhet er svært viktig for medlemmene og noe de er opptatt av.

-Vi er noe skeptiske til å være det første selskapet på norsk sokkel som tar i bruk helt ny helikopterteknologi, men samtidig viser både Wintershall Dea og Bell stor vilje til å lytte til oss. Innfasingen skal skje i et forsiktig tempo og det skal alltid være en Sikorsky S92 i backup. Det virker betryggende, sier hun.

Viktig for trygghetsfølelsen

Også leder i LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i Industri Energi, Henrik Solvorn Fjeldsbø, er fornøyd med måten Wintershall Dea har involvert fagforeningen i denne prosessen.

– Det er viktig at de ansattes representanter blir skikkelig involvert når det gjelder innføring av en ny helikoptertype og at de ansatte ser at det skjer på en åpen måte. Det bidrar til å skape en opplevelse av trygghet, sier han.

Fjeldsbø understreker at Bell 525 er et helt nyutviklet helikopter med topp moderne teknologi. Det er basert på et såkalt fly-by-wire system, ikke ulikt det som finnes i passasjerfly, men helt nytt i sivile helikoptre.

Hovedtillitsvalgte Marta Skjæveland i Vår Energi og Heidi Helvig i Wintershall sjekker bagasjerom på helikopteret. Foto: Atle Espen Helgesen

Maskinen flyr fortere enn dagens offshorehelikoptre og med mindre støy. Samtidig er det noe mindre enn dagens offshorehelikoptre, med plass til 16 passasjerer, mens Sikorsky S92 tar 19.

Lederen i helikopterutvalget har tidligere uttalt at det trengs en alternativ helikoptertype på sokkelen.

-Vi stoler på Sikorsky S92-helikoptre som i dag bringer oljearbeidere til og fra sokkelen, men det er for sårbart å bruke bare én helikoptertype i offshoretrafikk, sier Fjeldsbø.