Helikopterutvalget med unikt innblikk i utviklingen av morgendagens offshorehelikopter

Helikopterutvalget hos Bell Helicopter i Amarillo Texas, i bakgrunnen en Bell 525. Fv Torstein Sandven, Atle Espen Helgesen, Ole Petter Bakken (Bells representant i Norge), Kjetil Larsen, Erik Hamremoen, Henrik Fjeldsbø og Tom Stian Beitland. Foto: Bell Helicopter
Helikopterutvalget hos Bell Helicopter i Amarillo Texas, i bakgrunnen en Bell 525. Fv Torstein Sandven, Atle Espen Helgesen, Ole Petter Bakken (Bells representant i Norge), Kjetil Larsen, Erik Hamremoen, Henrik Fjeldsbø og Tom Stian Beitland. Foto: Bell Helicopter

fredag 30. november 2018

Midt ute på prærien i Nord-Texas, i småbyen Amarillo, bygger Bell Helicopter neste generasjons offshorehelikoptre. Som første fagforeningsdelegasjon noensinne er Helikopterutvalget invitert til fabrikken for å få oppdatering om utviklingsprogrammet og ta maskinen Bell 525 i nærmere øyesyn.

-Vi har fått en sjelden anledning til å gi innspill om hva som er bra og hva vi mener bør gjøres annerledes allerede under utviklingen av helikopteret. Dette er en unik mulighet, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, forbundssekretær i Industri Energi og leder av Industri Energi/LOs Helikopterutvalg.

Den nye maskinen, kalt Bell 525 Relentless, omtales som et «clean sheet design» altså er det utviklet fra blanke ark. Det er et mellomstort helikopter med plass til 16 offshorearbeidere.

Som aller første sivile helikopter er det utstyrt med såkalt Fly-by-wire, et system som erstatter konvensjonelle manuelle kontroller med elektriske signaler.

-Helikopteret styres med elektriske signaler som går fra pilotens kontroller, via en datamaskin, til rotorer og rorflatene. Det gir forbedret ytelse og økt stabilitet. Teknologien har vært i bruk på jagerfly og store passasjerfly i tiår allerede, men 525 er første sivile helikopter med fly-by-wire, sier Byron Ward, sjef for 525-programmet og visepresident i Bell.

Han understreker at FBW-teknologien sammen med ny avionikk og trykkskjermer i cockpit vil redusere belastningen på flygeren, legge til rette for bedre situasjonsforståelse og dermed økt sikkerhet.

Produksjonslinjen er sjelen i selskapet

Delegasjonen fra Helikopterutvalget fikk studert produksjonslinjen for Bell 525. Foto: Bell Helicopter
Delegasjonen fra Helikopterutvalget fikk studert produksjonslinjen for Bell 525. Foto: Bell Helicopter

I Amarillo blir delegasjonen fra Helikopterutvalget geleidet gjennom den skinnende rene fabrikken og får se hele produksjonslinjen hvor helikoptrene settes sammen, bit for bit, ved ulike arbeidsstasjoner.

Fjeldsbø mener det er svært viktig å se produksjonslinjen og snakke med folkene som jobber der.

– Produksjonslinjen er selve sjelen i selskapet og her får man inntrykk av kulturen og får se hvordan Bell håndterer orden, renhold og verktøykontroll. Det sier noe om hvordan de tenker rundt helse, miljø og sikkerhet, sier han.

I enden av produksjonslinjen står en splitter ny, foreløpig umalt, Bell 525.

-Vi får et inntrykk av design og størrelsen på maskinen. Vi får sett på cockpiten, vurdert bagasjerom og ikke minst sett nærmere på rotor- og girsystemet, sier Henrik Fjeldsbø.

Store og oversiktlige popout-vinduer, store skyvedører på begge sider bak og enkel dør på begge sider foran gjør at det samlet sett er gode nødutganger. Men det er vanskelig å bedømme kabinen da utvalget ikke fikk sett den med stoler installert.

Beste motorer på markedet

Tekniker og representant i Helikopterutvalget, Tom Stian Beitland (tv), går entusiastisk til verks med å sjekke alle mulige komponenter på maskinen. Foto: Bell Helicopter
Tekniker og representant i Helikopterutvalget, Tom Stian Beitland (tv), går entusiastisk til verks med å sjekke alle mulige komponenter på maskinen. Foto: Bell Helicopter

Helikoptertekniker og representant i utvalget, Tom Stian Beitland, går entusiastisk til verks med å sjekke alle mulige komponenter på 525-maskinen. Han får åpne luker og studere detaljer. Han spør og noterer flittig.

-Helikopteret har to GE CT7 motorer, disse er av nesten samme type som brukes i Sikorsky S92-A, noe som er bra, da disse er godt utprøvd i Nordsjøen og noen av de beste motorene som er å finne på markedet i dag, sier Beitland.

Strukturen til 525 er en hybridløsning og består av titan, aluminium og kompositt.

-Det gjør at 525 blir forholdsvis lett. Bell viser til omfattende testing av skroget i form av strekk, vridning og belastning, noe som gir en ekstra trygghet da hybridløsninger av denne grad ikke er utprøvd i Nordsjøen tidligere, sier han.

Under tester skal hovedgirboksen ifølge Bell blitt tørrkjørt i opptil 67 minutter uten at noe dramatisk skjedde. Hvis dette stemmer er det enighet blant Helikopterutvalgets representanter om at Bell bør går for å få hovedgirboksen sertifisert for å klare tørrkjøring i en time, istedenfor dagens krav på 30 minutter.

Flere forslag til forbedringer

Beitland finner også ting han gjerne skulle sett var noe annerledes.

– Bell bør forsøke å finne en løsning sånn at man kan starte motoren også hvis batteriet er dødt, branndeteksjonssystemet kan forbedres og her er flere ting som er rimelig enkle å fikse, for eksempel å forsikre at festene på lasteluken er solide nok til å tåle den kraftige vinden vi har offshore, sier han.

Beitland synes 525 virker som en solid maskin og beskriver den som et teknologisk steg framover i forhold til teknologien som er i bruk i dag. Han er imponert over åpenheten og har inntrykk av at Bell tar innspillene hans på alvor.

Redningsmann og nestleder i Industri Energi-klubben i CHC, Kjetil Larsen, bruker anledningen til å komme med forslag til en eventuell søk- og redningsversjon (SAR) av Bell-helikopteret. – Jeg ser blant annet at det bør gjøres noen endringer for å gi bedre plass til heisvaieren, sier Larsen.

Han forklarer også at operatørene på norsk sokkel trolig er interessert i å bytte ut gamle Super Puma L1-maskiner. – Noen av hangarene offshore, blant annet på Oseberg, er for små for Sikorsky S92. Så både Bell 525, H175 og Aw189 kan være aktuelle kandidater som framtidige SAR-maskiner, sier han.

Testet maskinen i simulator

Utvalget fikk testet en såkalt Rasil-simulator som ga inntrykk av hvordan systemene i cockpit fungerer. Foto: Bell Helicopter
Utvalget fikk testet en såkalt Rasil-simulator som ga inntrykk av hvordan systemene i cockpit fungerer. Foto: Bell Helicopter

Helikopterutvalget drar videre til Bell Helicopter Flight Research Center i Arlington, sør for Dallas i Texas.

Her får utvalget se en imponerende flyoppvisning i lav høyde med en av 525-testmaskinene. Deretter får pilotene i utvalget, Torstein Sandven og Erik Hamremoen, testet flygeregenskapene i en såkalt RASIL-simulator. Det er en ikke-bevegelig simulator der man primært øver på å bruke ulike systemer i cockpit.

-Simulatoren gir bra inntrykk av hvordan systemene virker. Man kan for eksempel i stor grad operere maskinen med å enkle tastetrykk. Det er litt uvant i starten, men den digitale teknologien kommer for fullt også i helikopterverden.

-Samtidig gir ikke en stillestående simulator et helt reelt inntrykk. For å få et skikkelig inntrykk av hvordan maskinen fungerer trenger jeg å fly den på ordentlig, sier Torstein Sandven. Det lot seg ikke gjøre ennå.

Møtte toppleder og tillitsvalgte

Henrik Fjeldsbø (midten) og to fagforeningsledere i Bell, Mark Upton og Greg Athens. Foto: Ole Petter Bakken
Henrik Fjeldsbø (midten) og to fagforeningsledere i Bell, Mark Upton og Greg Athens. Foto: Ole Petter Bakken

Under besøket hadde utvalget også møter ved Bells hovedkontor i Fort Worth, blant annet med konserndirektør Mitch Snyder, der man diskuterte viktigheten av tillit og åpenhet.

-Vi understrekte at vi har felles interesse av å ha seriøse aktører i markedet for å hindre hendelser som kan svekke tilliten til helikoptertransport, sier Henrik Fjeldsbø.

-Det ble også holdt et møte med to hovedtillitsvalgte i Bell, Mark Upton og Greg Athens, hvor vi hadde en diskusjon rundt våre inntrykk, deres arbeidsforhold, samt sikkerhets- og kvalitetsfilosofien i selskapet, fortsetter Fjeldsbø.

Utvalget fikk dessuten se på utviklingen av 525 full-flight Level D simulator og en grundig gjennomgang av girkassefabrikken og senteret hvor de tester komponenter og skrog for sertifisering.

Lover høy sikkerhetsstandard

Ved Bell Flight Research Center utenfor Dallas fikk Helikopterutvalget se nærmere på en av 525-testmaskinene. Foto: Bell Helicopter
Ved Bell Flight Research Center utenfor Dallas fikk Helikopterutvalget se nærmere på en av 525-testmaskinene. Foto: Bell Helicopter

Bell Helicopters lover at det nye 525-helikopteret vil holde svært høy sikkerhetsstandard. Det skal være billigere i drift enn dagens modeller og med betydelig lavere vedlikeholdskostnader.

Ifølge Bell Helicopter og Tru Simulation&Trainings representant i Norge, Ole Petter Bakken, vil Bell 525 bli første maskin som sertifiseres etter det nye luftfartsregelverket part 29. Og han forventer at maskinen vil være klar for det norske offshoremarkedet innen 2020/21.

-525-helikopteret bygges for å sette en helt ny standard i forhold til sikkerhet. I tillegg skal vi lage trenings-, simulator- og vedlikeholdspakker for maskinen. Alt dette henger i hop og vil skape en sikker transport for oljearbeiderne de neste 20-30 årene, sier Bakken.

Han er klar på at Helikopterutvalget har fått et helt unikt innblikk i 525-programmet, som ingen andre fagforeningsdelegasjoner i verden noensinne har fått.

–Det får dere fordi Bell er klar over at Helikopterutvalget er unikt i verdenssammenheng. Ingen andre komiteer eller utvalg har en sånn ekspertise innenfor luftfart generelt og offshore helikoptersikkerhet spesielt, sier han.

Flere helikoptertyper gir mer robusthet

På sokkelen i dag er det bare en helikoptertype i drift, nemlig Sikorsky S92-A. Henrik Fjeldsbø som leder Helikopterutvalget er tydelig på at man ønsker enda en helikoptertype.

– Vi er svært fornøyd med S92 og har stor tillit til maskinen og produsenten. Ingen andre helikoptre kan erstatte S92 i dag, verken i forhold til størrelse eller kapasitet. Samtidig foretrekker vi å holde oss til en organisasjonsmodell med to helikoptertyper, slik vi alltid har hatt i Nordsjøen. Det gir redundans og mer robusthet, sier Fjeldsbø.

Bygger nettverk og en åpen kultur

Helikopterutvalget har tidligere besøkt produsentene Airbus (H175), Leonardo (AW189), Sikorsky (S92) og nå Bell (525).

-Det er viktig for oss å få innblikk i utviklingen av nye offshorehelikoptre, for å kunne gi tidlige innspill til forbedringer. Straks man er ferdig med sertifiseringen er det mye vanskeligere å få produsentene til å gjøre endringer, sier Fjeldsbø.

Han mener det også er viktig å bygge nettverk med helikopterprodusentene. – Det handler om å bygge tillit og en åpen kultur mellom produsenten som bygger helikoptrene og oss som representerer passasjerene, teknikere, redningsmenn og flygere.

Fjeldsbø legger ikke skjul på at Helikopterutvalget besitter solid kompetanse på ulike områder innenfor helikoptervirksomheten.

– Vi er stolte over det vi har oppnådd innenfor helikoptersikkerheten på sokkelen. Og vi opplever at alle aktørene i offshore helikopterbransjen tar utvalget på største alvor og lytter til våre synspunkter. Det gjør de fordi vi besitter en unik kompetanse. Produsentene lytter ikke på oss fordi de må, men fordi de ser nytte av å gjøre det, sier han.