Frode Alfheim er glad over regjeringens nye eksportsatsing

Regjeringen har annonsert en ny eksportsatsing etter anbefaling fra Nasjonalt eksportråd, med midler som skal brukes til å øke eksport av norsk design- og ferdigvareindustri til verdensmarkedet. Møbel, glass og keramisk vil nå bli den tredje nasjonale eksportsatsingen, som kan føre til flere arbeidsplasser og mer produksjon i Norge.

På tirsdag besøkte næringsminister Jan Christian Vestre, forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi og bransjesjef Egil Sundet fra Norsk Industri møbelprodusenten Fora Form.

Fora form har en stolt historie som strekker seg tilbake til 1929. I dag eksporterer de møbler til hele verden. Forbundsleder Frode Alfheim tror ikke det er tilfeldig at næringsministeren valgte å besøke nettopp Fora Form for å fortelle om regjeringens nye eksportfremstøt.

– Jeg tror at næringsministeren dro innom en av bedriftene som er glade for det som skjer nå, altså de mulighetene vi nå har for å få mer produksjon i Norge, og få økt eksporten, og dermed bygge arbeidsplasser, sier han.

Alfheim forteller at Industri Energi og Norsk Industri har jobbet hardt for å fremme denne bransjen.

– Det her med design- og ferdigvareindustrien i Norge er jo både noe vi og Norsk Industri har jobbet for å få opp og fram. Vi fikk ordentlig gjennomslag for det i Hurdalsplattformen, og veldig mye av den her eksportsatsingen som er igangsatt nå av Jan Christian Vestre er jo som hånd i hanske for den industrien, forteller Alfheim.

På besøk hos Fora Form. Nummer to fra høyre er Frode Sporsheim, som er salgssjef i Fora Form. Foto: Tore Andre Kjetland Fjeldsbø / Norsk Industri.

– Skal bransjen overleve må vi ut

Hovedtillitsvalgt i Fora Form, Runa Busch, sier at det er kjempepositivt med besøk. Hun forteller at et slikt eksportfremstøt er sentralt for fremtiden til bransjen.

– Skal bransjen overleve så må vi ut. Norge blir for lite, sier hun.

Regjeringen lanserte i fjor sin eksportreform der myndighetene, næringslivet, fagbevegelsen og virkemiddelapparatet skal jobbe tettere sammen for å øke eksporten fra norsk industri, utenom olje og gass, med 50 prosent innen 2030.

– Det kan høres ut som et hårete mål, men det skal vi klare, sier Busch.

Runa Busch er hovedtillitsvalgt i Fora Form, her under et besøk på Industri Energi sitt kontor i Oslo. Foto: Egil Brandsøy.

Hun forteller at Fora Form allerede opererer i flere land.

– Vi er etablert i Sverige, og nå i Danmark, så har vi kontor i England og har kommet inn i Irland. Nå sikter vi oss inn på Finland, sier hun.

En industri med betydelig eksportpotensial

Inger Hoff er i dag nestleder i Eksportsekretariatet, og på permisjon fra Industri Energi for å delta i arbeidet til Nasjonalt eksportråd. Nasjonalt eksportråd arbeider med å gi råd og innspill til næringsministeren om eksport.

Nå gleder hun seg til å være tett på den videre prosessen sammen med industrien og fagbevegelsen for å konkretisere anbefaling fra Nasjonalt eksportråd til en eksportsatsing for design- og ferdigvareindustrien.

Inger Hoff
Inger Hoff fra Industri Energi.

– Satsingen er en triumf for Velg Norsk Design og det næringspolitiske samarbeidet med Norsk Industri, og viser den kraften som i den norske modellen, sier hun.

– En eksportsatsing vil skape arbeidsplasser, gi industrien et løft, og samtidig gjøre kaka større, sier Hoff.

I tillegg lanserte næringsminister Jan Christian Vestre en tilskuddsordning hvor bedriftene kan søke støtte til å delta på messer i utlandet. Les mer om ordningen her (ordningen vil være søkbar fra juni).