Ønsker lavlønnstillegg per bedrift, ikke bransje

Tillitsvalgt Runa Busch, som representerer møbelbransjen i Industri Energi, foreslår på LOs representantskapsmøte onsdag at lavlønnstillegget ved neste mellomoppgjør gis per bedrift, ikke på bransjenivå.

LOs representantskap er samlet i Bergen blant annet for å godkjenne resultatet i årets mellomoppgjør for LO/NHO.

I debatten om oppgjøret tok Runa Busch, hovedtillitsvalgt i Fora Form og representant for møbelbransjen i Industri Energi, ordet og pekte på at lavlønnstillegget ikke treffer alle som burde hatt det.

-I møbelbransjen har vi én bedrift som drar lønnsgjennomsnittet for hele bransjen over 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dermed får vi ikke lavlønnstillegget, selv om de fleste som jobber i bransjen tjener langt lavere.

Oppleves urettferdig

Busch viser til at gjennomsnittslønnen for de ansatte i møbelbransjen i dag ligger på 91 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. -Hadde vi vært på 89,9 prosent hadde vi fått tillegget, men siden én dominerende bedrift trekker gjennomsnittet opp, så får vi ikke tillegget, sier hun.

Lavlønnstillegget gis til de som tjener under 488 000 kroner i året. -De aller fleste i møbelbransjen tjener langt lavere enn det. Vi har et langt stykke igjen før vi er på det nivået, sier hun.

Busch ber LO ved neste mellomoppgjør, i 2025, se på muligheten for å kreve at lavlønnstillegget gis utfra lønnen i hver enkelt bedrift, ikke på bransjenivå.

-Når én bedrift drar totalsummen for alle andre opp, sånn at de ikke får lavlønnstillegget, så oppleves det urettferdig, slår hun fast.

Skal se på alternative løsninger

LO-leder Peggy Hessen Følsvik vedgår på representantskapsmøtet at det er en utfordring at lavlønnsmodellen ikke treffer alle slik den burde.

-Dette er en problemstilling vi har diskutert mye og som vi ikke løser på en dag eller to. Men vi har nå en tekst med NHO om at vi sammen skal se på disse problemstillingene gjennom de neste to årene.

-Jeg kan love at LO tar det på høyeste alvor. Vi skal jobbe med ulike alternativer og diskutere de med NHO. Og merk at dette er første gang vi har fått NHO med på et slikt arbeid, sier Følsvik.

Resultatet i LO/NHO-oppgjøret ble vedtatt av representantskapet i LO med akklamasjon.