Positiv satsing for økt norsk eksport

Industri Energi er positiv til at regjeringen skal jobbe aktivt for å øke den norske eksportandelen og at forbundet får en rolle i eksportsekretariatet.

Næringsminister Jan Cristian Vestre presenterte tidligere i år regjeringens eksportreform. Her framgår det at myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal jobbe tett sammen for å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi er fornøyd med at regjeringen nå aktivt skal jobbe for å øke eksportandelen.

Han er også fornøyd med at Inger Hoff skal gå inn i en rolle i det nyopprettede eksportsekretariatet.

Inger Hoff er spesialrådgiver i samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi og en del av KonKraft-sekretariatet. Alfheim trekker frem at hun har lang erfaring med næringspolitisk partssamarbeid gjennom KonKraft-sekretariatet og Velg norsk design. Engasjementet er et fulltidsengasjement og er tenkt å vare i 3 til 4 år.

– Det er helt naturlig at Industri Energi, som det største eksportforbundet i LO deltar i eksportsekretariatet, sier Alfheim.

Eksportsekretariatet har som oppgave å bistå Nasjonalt Eksportråd i utformingen av større nasjonale eksportsatsinger. Nasjonalt Eksportråd har som oppgave å gi råd og innspill til næringsministeren om eksport og eksportarbeidet med mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, samt foreslå større nasjonale eksportfremmesatsinger.

I Nasjonalt eksportråd sitter blant annet LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Ole Erik Almlid, Administrerende direktør i NHO. Eksportsekretariatet ledes av Tore Myhre, eksportdirektør NHO. Sekretariatet skal bestå av representanter fra partene i arbeidslivet og relevante departementer, og virkemiddelaktører skal inviteres til å bidra.