Fra kull til hydrogen: Storstilte industrisatsinger i Tyssedal og Odda

Hydrogengruppen til Industri Energi var nylig i Tyssedal for å få et innblikk i hydrogensatsingen til smelteverket TiZir Titanium and Iron. Bedriften har ambisjon om å gå fra kull til hydrogen i smelteverket deres. Besøket gikk også innom medlemsbedriften Boliden Odda – som har en gigasatsing på 7 milliarder kroner som vil gi stor reduksjon i klimagassutslipp, økt produksjon og over 60 nye ansatte.

Hydrogengruppen til Industri Energi ønsker å være en attraktiv medspiller for medlemsbedriftene som ønsker å satse på hydrogen.

Gruppen har tidligere vært innom bedrifter i Glomfjord, besøkt flere bedrifter som ønsker å satse på hydrogen i Porsgrunn og medlemsbedriften Yara – der de er i gang med et pilotprosjekt som lager grønn ammoniakk fra hydrogen.

(Se video helt nederst i saken)

Hydrogengruppen på plass i Tyssedal. Foto: Egil Brandsøy.

– TiZir har en av de mest spennende hydrogensatsingene i Norge i dag

I forrige uke gikk turen til Tyssedal i Vestland for å undersøke status til hydrogenprosjektet til medlemsbedriften TiZir, som fikk 261 millioner kroner i støtte fra Enova.

– Dette er en av de mest spennende hydrogensatsingene vi har i Norge i dag, sier leder av hydrogengruppen, Barbro Auestad.

Medlemmer av hydrogengruppen besøker TiZir i Tyssedal. Forbundssekretær Steffen Nilsen (t.v.) og leder Barbro Auestad til høyre. Foto: Egil Brandsøy.

– TiZir er en av de første industribedriftene som vil gå fra å bruke kull i industriprosessen – altså i selve prosessen og ikke bare som varmekilde – over til hydrogen. Det vil gi dem en klimanøytral og utslippsfri produksjon lokalt, sier hun.

Klimagevinst og økt produksjon

Hydrogenprosjektet på TiZir har vært et samtaleemne i over ti år, men skjøt fart da de fikk støtte fra Enova på 261 millioner i fjor høst.

Hovedtillitsvalgt i Industri Energi, Ørjan Anderson, sier at hydrogenprosjektet er mer “hot” enn noen gang.

Besøker TiZir. Ørjan Andersson (t.h.) snakker med medlem av hydrogengruppen, forbundssektretær Ronny Kristoffersen (t.v.). Foto: Egil Brandsøy.

–  Vi har folk som er ansatt på heltid som jobber med hydrogen, og det føles nå som at dette er reelle planer. Så da gjelder det bare å få våre eiere med på lasset slik at de ser at det her er fremtiden for oss.

Skal bygge et pilotanlegg i Tyssedal

Etter å ha hatt et mindre pilotanlegg i Tyskland, er tanken nå å bygge et pilotanlegg lokalt i Tyssedal, som skal ha litt større skala. Og som vil være det første i verden med denne størrelsen og med denne teknologien.

Hydrogengruppen besøker smelteverket TiZir i Tyssedal. Omvisning av hovedvernombud Svein Ove Bauge. Foto: Egil Brandsøy.

– Det blir spennende, for her trenger vi å ha med våre egne folk, altså operatører som styrer dette. Og da tror jeg kanskje at et pilotanlegg vil gå i 1-3 år, så vil vi se på resultatene og vurdere det ut ifra det, sier Ørjan Andersson.

Han forteller at hvis TiZir lykkes med hydrogenprosjektet så kan det gi 82 prosent reduksjon av CO2-utslipp, 35 prosent reduksjon i energiforbruk og 50 prosent økning av produksjon.

Skryter av nabo i Tyssedal

Turen gikk også innom hjørnesteinsbedriften Boliden Odda, som ligger 14 minutter unna. Fabrikken er snart 100 år gammel, og er nå under en storslått utvidelse til 7 milliarder kroner. De skal øke produksjonen med 75 prosent.

Gard Folkvord, hovedtillitsvalgt i Industri Energi, har jobbet på Boliden Odda i 34 år. Han skryter av hydrogenprosjektet på TiZir.

Gard Folkvord, hovedtillitsvalgt i Industri Energi, og har jobbet på fabrikken i Odda i 34 år. Foto: Egil Brandsøy.

– Vår gode nabo i Tyssedal har et stort og spennende hydrogenprosjekt gående, og de har kommet langt. Vi følger med på utviklingen fordi det virkelig er nybrottsarbeid der, sier han og fortsetter:

– Når de lykkes med det prosjektet så vil det ha mye og si både for bedriften, men også for klimaet og den generelle utviklingen her i distriktet.

Gard Folkvord gir omvisning på Boliden Odda til Barbro Auestad, Ronny Kristoffersen og Steffen Nilsen. Foto: Egil Brandsøy.

Det mest klimavennlige zinkverket i verden

Gard Folkvord forteller at den store satsingen til Boliden Odda vil øke produksjonen fra 200000 tonn zink til 350000 tonn zink.

– Det vil gjøre oss til et stort zinkverk i europeisk og verdens sammenheng, men det gjør oss også til det mest klimavennlige, for da har vi praktisk ingen CO2-utslipp fra prosessen vår, sier han.

Zinkverket på Odda med natur og bebyggelse i bakgrunnen. Foto: Egil Brandsøy.

Barbro Auestad, som sitter i ledelsen i Industri Energi, sier at det er inspirerende å besøke Boliden for å se status på utvidelsen.

– Boliden investerer nå for 7 milliarder kroner i en nytt elektrolyseanlegg med mer effektiv produksjon, så det er kjempekjekt å få se nærmere på et av de største fastlandsprosjektene, sier hun.

Besøker Odda. Barbro Auestad med Gard Folkvord i bakgrunnen. Foto: Egil Brandsøy.

– Alle må gjøre det de kan

Barbro Auestad mener at hydrogen vil bli viktig i industrien fremover.

– Når verden skal gå mot et nullutslipp av klimagasser så må alle gjøre det de kan. For flere industriprosesser er hydrogen muligheten til å erstatte hydrokarboner og redusere CO2-utslipp, sier hun og legger til:

– Det er en fantastisk energikilde når den kan brennes uten lokale utslipp.

Se video fra turen: