Stor hydrogensatsing sikrer pilotprosjekter for flere medlemsbedrifter

– Dette er en etterlengtet investering som kan være med på å skape nye industrieventyr i Norge, sier områdeansvarlig Barbro Auestad i en kommentar til nyheten om at Enova gir en milliard til flere hydrogenprosjekter i Norge.

Hydrogenstøtten fra Enova vil gå til pilotprosjekter i bedriftene Tizir (som får 261 millioner), Yara (283 millioner), Horisont Energi sitt prosjekt Barents Blue (482 millioner) – som er et samarbeid med Equinor og Vår Energi.

Dette er bedrifter som har en stor andel Industri Energi-medlemmer, og nyheten tas veldig positivt imot av bedriftene. Det er fordi hydrogen vil spille en sentral rolle i industrien fremover.

For det første hjelper hydrogen bedrifter med å kutte CO2-utslipp. For det andre vil hydrogen og ammoniakk bli svært viktige energibærere i det grønne skiftet.

– En stor dag

Ørjan Andersson, som er hovedtillitsvalgt i Industri Energi på smelteverket Tizir i Tyssedal, erkjenner at det er en stor dag.

Det er fordi Tizir er et smelteverk som ønsker å kutte utslippene sine. Han sier støtten fra Enova er helt avgjørende for at de skal komme seg videre med hydrogenprosjektet de har hatt på blokka.

Ørjan Andersson (t.v) og Gard Folkvord (t.h). Foto: Synnøve Nyheim.

– På grunn av korona så har jeg ikke hatt mulighet til å springe rundt på hele bedriften, det ville tatt seg ut, men de jeg har møtt som har sett pressekonferansen i dag er lykkelige nå. Det er en milepæl. Nå har vi fått et klarsignal for at vi kan fortsette med dette prosjektet og det er fantastisk.

Han nevner at for de er det sentralt å ha støttespillere med på laget når det er snakk om så kostbare prosjekter.

– Det hadde vi i 2015, da vi fikk støtte fra Enova til å legge om til mulig bruk av Hydrogen, og nå får vi det igjen med dette pilotprosjektet.

Hydrogenprosjektet går ut på at de istedenfor å bruke kull i produksjonen deres, så vil de ha en overgang til hydrogen.

– Kull gjør at vi får CO2 ut som avfall gjennom pipene våre. En overgang til hydrogen vil gjøre at avfallsstoffet blir vann rett og slett.

– Vi vil få en klimareduksjon her på 82 prosent, understreker han.

– Dette er fremtiden for norsk gassproduksjon

Barbro Auestad, som har frontet hydrogen i et matriseprosjekt i Industri Energi, sier at det er gledelig at bedriftene får kommet i gang med pilotprosjekter. Hun ble likevel litt overrasket over nyheten.

Barbro Auestad (t.v) på Hydrogenbesøk tidligere i høst på Inovyn på Rafsnes utenfor Porsgrunn. Tillitsvalgt Morten Seland til høyre. Foto: Egil Brandsøy.

– Det var varslet pressekonferanse i går fra Enova, men vi visste ikke at det dreide seg om hydrogen, så dette er en ordentlig gladnyhet.

Hydrogenprosjektet i Industri Energi går ut på å få etablert gode rammebetingelser for hydrogenbasert industri, og ikke minst sørge for at bedrifter har en sterk fagforening i ryggen når de vil satse på hydrogen.

– Det er flott at de kommer i gang med pilotprosjekt i både Tizir og Yara. Også er det utrolig spennende med dette prosjektet, Barents Blue, i Hammerfest. Der har de CO2-lagre klare for karbonfangst på hydrogen produsert med naturgass, og det er jo det her som er fremtiden for norsk gassproduksjon.

Hun poengterer at hydrogen er løsningen for å kutte CO2-utslippene i industrien og ikke minst i petroleumssektoren. Derfor er det bra at det skjer ting.

– At det kommer såpass tidlig gjør at vi kan være i posisjon mot konkurrenter i markedet. I tillegg vil hydrogenproduksjon og utslippskutt komme i Norge på våre betingelser, sier hun og avslutter:

Det vil gjøre at vi får utviklet både land- og oljeindustrien vår.