Fortsatt mulig, men krevende å nå utslippsmålene på sokkelen

Det er fortsatt mulig å nå 50 prosent utslippsreduksjon for olje- og gassnæringen innen 2030. – Det vil bli krevende å nå målet, men vi må forholde oss til våre forpliktelser og bidra til en levelig klode, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Frode Alfheim deltok torsdag morgen på en websending i forbindelse med lanseringen av Konkrafts statusrapport for klimakutt på sokkelen.

Rapporten viser at målet om 50 prosent utslippsreduksjon for olje- og gassindustrien i Norge i 2030 er fortsatt innen rekkevidde, men har blitt mer krevende som følge av økte kostnader, et presset leverandørmarked, en mer krevende kraftsituasjon og utfordringer med tilstrekkelig nettkapasitet.

For å nå de nasjonale klimamålene på en mest mulig kostnadseffektiv måte, kommer man ikke utenom at deler av sokkelen må elektrifiseres med kraft fra land. 

– Vi har ennå et overskudd på fornybar kraft, men må forvalte dette overskuddet på en god måte. Og eksisterende industri skal ha prioritet på tilgang på kraften. Derfor trenger vi mer kraft inn i systemet, sier Alfheim.

Han er glad regjeringen har fått opp tempo på havvindsatsingen.

-Havvind vil gi mye ny kraft, men man kan ikke elektrifisere sokkelen med havvindkraft alene. Plattformene trenger stabil tilførsel av energi, så det må være vann- og vindkraft i kombinasjon.

Elektrifisering av Melkøya er viktigst

Alfheim understreker at det aller viktigste nå er å få på plass elektrifisering av LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest.

-Det vil sikre ny kraft inn i nettet i Finnmark. I tillegg er Melkøya den største arbeidsplassen i Finnmark og dette prosjektet vil sikre disse arbeidsplassene i flere tiår framover. Og man skal heller ikke glemme hvor viktig dette anlegget er i et større geopolitisk bilde.

Forbundsleder Frode Alfheim deltok på weblaseringen av Konkrafts rapport om utslippskutt på sokkelen, sammen med blant andre statsråd Terje Aasland, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og viseadm dir i NHO Anniken Haugli. (Skjermdump)

I tillegg understreker Alfheim at det er avgjørende for eksisterende og nye næringer på sokkelen at man har samfunnets aksept for virksomheten.

-For å få til det må vi være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet. Vi er det i dag, men må også være det i de nye næringene på sokkelen, sier han.

En gigantisk utfordring

LO-leder Peggy Hessen Følsvik understreker på samme arrangement at LO og NHO er enig om å bruke ressursene og kraften vår på å nå klimamålene.

-Det er bare drøyt seks år til vi skal være i mål. Det er en gigantisk utfordring. Men vi har en felles plan og tiltak som monner. Da er utslippskutt på sokkelen helt avgjørende, sier LO-lederen.

-Vi har verdens beste trepartssamarbeid i Norge og det gir oss tro på å klare dette sammen. Elektrifisering av sokkelen er avgjørende og sier vi nei til det vil titalls tusen arbeidsplasser settes i fare, sier hun.

-Derfor er det nødvendig å klare vår tids største utfordring og samtidig sikre det velferdssamfunnet som vi er så stolt av, sier Peggy Hessen Følsvik.

Les hele rapporten her.

Se opptak av sendingen her.