Havvind-eventyret på norsk sokkel er for alvor i gang

– Dette er en historisk milepæl for havvind på norsk sokkel, sier forbundsleder Frode Alfheim om at regjeringen i dag lyser ut de første områdene som skal bygges ut.

Områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord har i dag blitt gjort tilgjengelige for utbygging av havvind, noe som innebærer at de aktuelle utbyggerne nå kan levere sine tilbud i konkurransen om å bygge ut områdene.

Samlet kan det bli installert inntil 4500 MW kapasitet på de to områdene. Det vil i så fall innebære en massiv økning av norsk kraftproduksjon.

– Disse områdene vil til sammen kunne gi oss 15 TWh ekstra kraftproduksjon, hver eneste kilowatt skal til Norge. Derfor er det all grunn til å være positive til at arbeidet nå for alvor er i gang med å bygge ut disse områdene, sier Alfheim.

Han viser til at behovet for mer kraft er betydelig og bare vil øke på i årene som kommer.

– Mer kraftproduksjon trygger eksisterende jobber og legger til rette for å utvikle industrien videre, slår Alfheim fast.

Havvind styrker norske industriarbeidsplasser

En vellykket industriell satsing på havvind i Norge vil sikre at teknologi og kompetanse som er bygget opp rundt olje- og gassnæringen, fornybarnæringen og maritim sektor, kan videreutvikles og danne grunnlag for verdiskaping og arbeidsplasser.

Forbundsleder Frode Alfheim ser frem til at havvind skal gi flere industriarbeidsplasser og ny viktig kraftproduksjon. Foto: Egil Brandsøy.

Allerede i 2021, før det var bygget en eneste havvindturbin i Norge, hadde norsk leverandørindustri 29 milliarder kroner i omsetning fra havvind. Allerede da var havvind den nest mest lønnsomme energinæringen etter petroleum. Regjeringens mål om 30 GW havvind vil kreve investeringer på rundt 1000 milliarder kroner. EU skal installere 10 ganger så mye.

– Norge bør ha ambisiøse mål om å bygge ut betydelige mengder havvind de neste tiårene. Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II er utlysninger som vil gi oss en god start på å få opp volumet på havvind, sier Alfheim.

Han påpeker at det er på høy tid at vi kommer i gang:

– Storbritannia har allerede bygd ut 44 havvindparker med 12 GW installert kapasitet. Tre ganger mer enn det som lyses ut på norsk sokkel nå. Norske selskaper er allerede inne i havvindprosjekter verden over. Nå får vi endelig et hjemmemarked for havvind som gir aktivitet på land og strøm til land.

Krever fokus på helse, miljø og sikkerhet

Alfheim forteller at Industri Energi er fornøyde med kriteriene som er lagt til grunn for konkurransen om å bygge ut områdene. Han mener disse er et godt utgangspunkt for lokale og regionale ringvirkninger.

Samtidig har han en tydelig melding til utbyggere som vurderer å levere tilbud:

– Norske arbeidsvilkår og regelverk må gjelde innenfor havvind. God helse, miljø og sikkerhet må være forutsetningen for tildeling av områder og for selskapene som skal både bygge ut og drifte havvindparkene.

Det er ventet at regjeringen gjennomfører tildeling for utbygging av de to områdene i løpet av året. Søknadsfristen for Sørlige Nordsjø II er 4. august 2023 og for Utsira Nord er den 1. september 2023.