-Vil aldri akseptere at helikoptersikkerheten blir forringet

Etter helikopterulykken utenfor Sotra 28. februar får helikopterutvalget mange spørsmål fra medlemmer som er usikre på om det er trygt å reise med helikopter til og fra jobb. -De skal vite at vi aldri vil akseptere at sikkerheten blir forringet, sier helikopterutvalgets leder Henrik Fjeldsbø.

Henrik Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i IE&FLT, viser til at flere medieoppslag rundt delesituasjonen på Sikorsky S-92-helikoptrene har skapt mye forvirring og misforståelser blant mange offshoreansatte.

-Vi i helikopterutvalget får mange henvendelser fra både tillitsvalgte, verneombud, enkeltmedlemmer og aktører i helikopterbransjen som blant annet lurer på om delesituasjonen til helikoptrene og forlenget levetid på enkeltkomponenter går utover helikoptersikkerheten.

Fjeldsbø forklarer at sammenfallet i tid gjør at det blir en sammenblanding av begrep og ulike prosesser.

– Den informasjonen som vi har, og som Statens havarikommisjon har uttalt, så er det ingenting som tyder på at ulykken skyldes en teknisk svikt. Og vi er trygge på at delemangelen har ingenting med ulykken å gjøre, sier Fjeldsbø.

Har plan for å løse delesituasjonen

Han understreker at delesituasjonen for Sikorsky-maskinene ikke er kritisk, men den er reell og krevende. Samtidig er han tydelig på at mangel på deler ikke gjør det mer utrygt å fly.

-Deletilgangen påvirker ikke den generelle flysikkerheten. Og vedlikeholdsrutinene er de samme som før og dette er strengt regulert av regelverk.

Bristow Sikorsky S-92 under avgang fra Sola. Foto: Atle Espen Helgesen

-Hvis det ikke er tilgjengelige deler så vil helikopteret bli satt på bakken. Delemangelen vil ikke gjøre det mer usikkert å fly, men den kan gjøre det vanskeligere å komme til og fra jobb på sokkelen, for da kan du ikke bruke det aktuelle helikopteret, sier Fjeldsbø.

Levetidsforlengelse er ikke uvanlig

Enkelte medlemmer lurer også på om levetidsforlengelse på deler kan ha sammenheng med ulykken, delemangel eller helikoptersikkerheten generelt.

– Levetidsforlengelse av deler er en kontinuerlig prosess basert på erfaringsdata og flytimer og er underlagt strenge sertifiseringskrav. Sikorsky har i mange år hatt et program som går på å øke utnyttelsen av enkeltkomponenter der dette er mulig. Slike prosesser tar gjerne flere år med datainnhenting og sertifisering. Det er derfor tilfeldig at noe av dette kommer samtidig med både delemangel og ulykken, sier Fjeldsbø.

Han sier at det samme gjelder i forhold til dispensasjoner. -Det er helt vanlig at det søkes om og gis dispensasjoner i luftfarten, også innenfor offshore helikoptervirksomheten. Men dispensasjoner må gis av Luftfartstilsynet og vil alltid være underlagt en formell prosess, der det er krav til dokumentasjon og risikovurdering.

Må ha tillit til pågående granskninger

Fjeldsbø gjentar at summen av spørsmål fra bekymrede medlemmer er knyttet til at alle disse faktorene ses i sammenheng.

-Da oppstår det forvirring, frykt og misforståelser. Det skjønner vi. Samtidig er det uheldig hvis rykter og spekulasjoner bidrar til å skape mistillit til pågående prosesser og granskninger, sier Fjeldsbø.

Han understreker at sikkerhet alltid er første prioritet for helikopterutvalget.

-Vi jobber med alle relevante aktører i helikopterbransjen for å sørge for at sikkerheten alltid er ivaretatt best mulig. Og vi har stor tillit til den granskingen som gjøres av ulykken. Det er derfor viktig at havarikommisjonen får nødvendig ro til å granske ulykken og finne de svarene vi trenger om hvordan ulykken skjedde, hvorfor det skjedde og hvordan vi kan unngå at noe liknende skjer igjen.

– IE&FLT og LOs helikopterutvalg vil ikke fremme forslag til midlertidige eller permanente tiltak etter ulykken. Det er funn i granskingen som må avgjøre hvilke læringspunkter eller tiltak som må gjøres. Eventuelle tiltak må være basert på funn som Havarikommisjonen gjør. Og de må være basert på fakta. Noe annet ville undergravd Havarikommisjonens arbeid og tillit og det er det ingen som tjener på, sier Fjeldsbø.