Viktig gjennomslag for INEOS Tyssedal

Klima- og miljødepartementet gir INEOS Tyssedal medhold i klage om CO2-kompensasjon.
– Viktig for å sikre investeringer og fremtida i Tyssedal, sier hovedtillitsvalgt Ørjan Andersson.

INEOS Tyssedal, tidligere kjent som Eramet Titanium and Iron, er den eneste bedriften i Europa som produserer titanslagg til TiO2-industrien og høyrent råjern til den europeiske støperiindustrien.

Som en av rundt 50 bedrifter i kraftforedlende industri får INEOS Tyssedal CO2-kompensasjon. CO2-kompensasjon er en delvis kompensasjon for at økte CO2-kvotepriser i EU øker kraftprisene i Norge gjennom utenlandskablene.

Miljødirektoratet gjorde i desember 2022 vedtak som medførte en svært drastisk endring av CO2-kompensasjonsordningen for INEOS Tyssedal. Kort fortalt mente Miljødirektoratet at titanslaggproduksjonen skulle falle utenfor CO2-kompensasjonsordningen, slik at INEOS Tyssedal gikk glipp av en betydelig andel av sin forventede CO2-kompensasjon. Denne situasjonen har skapt stor usikkerhet for de ansatte og hele lokalsamfunnet.

Hovedtillitsvalgt Ørjan Andersson (i midten) kan smile bredt etter å vunnet frem med klagen mot Miljødirektoratets beslutning. Foto: Egil Brandsøy.

Dette kom i tillegg til at det i statsbudsjettet for 2023 ble innført et kvoteprisgulv på 200 kroner i CO2-kompensasjonen, slik at kraftkrevende industri mistet 2,5 milliarder kroner i CO2-kompensasjon. Året etter ble kvoteprisgulvet foreslått nesten doblet til 375 kroner.

Vant frem med klage

Miljødirektoratets beslutning ble klaget inn til Klima- og miljødepartementet. I dag bekrefter regjeringen at de gir INEOS Tyssedal medhold i klagen. INEOS Tyssedal får dermed CO2-kompensasjon både for råjern- og titanslaggproduksjonen. INEOS Tyssedal vil også få etterbetalt CO2-kompensasjonen som har vært holdt tilbake etter Miljødirektoratets beslutning i desember 2022.

– Dette er virkelig gode nyheter. Dette har vært en topp prioritert sak for oss å jobbe med i over ett år nå. Vi er veldig glade for at departementet har kommet til en fornuftig løsning, sier Ørjan Andersson, som er hovedtillitsvalgt ved INEOS Tyssedal.

– Vi har nylig fått nye eiere, så dette er et godt signal til dem om at vi fortsatt har stabile og forutsigbare rammevilkår i Norge. Det er viktig for å sikre fremtida og investeringer i Tyssedal, fortsetter han.

– Jeg er glad for at fornuften har seiret og at regjeringen støtter industriarbeiderne i INEOS Tyssedal i denne viktige saken. Det viser betydningen av politisk styring, sier forbundsleder Frode Alfheim i IE&FLT.

Fornyet CO2-kompensasjon sikrer forutsigbarhet og store investeringer

Nylig kom IE&FLT, Fellesforbundet og Norsk Industri til enighet med regjeringen om en fornyet CO2-kompensasjonsordning. Ordningen styrkes med mer penger og et krav om at bedriftene må investere mer i energieffektivisering-, klima- og energitiltak.

– Med denne enigheten rydder vi bort usikkerheten som er skapt og vi sikrer industriens viktigste rammevilkår i mange år fremover, sa Alfheim.

Les mer: Enighet sikrer CO2-kompensasjon og store investeringer i norsk industri