-Vi skal omstille landet til et mer klimavennlig samfunn

-Det viktigste for LO er å sikre tryggheten og inntekten til folk. Derfor må vi sammen skape nye jobber og omstille Norge til et enda mer klimavennlig samfunn, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik på Industri Energis landsmøte torsdag.

LO-lederen sier at i fjor sommer var flere titusener arbeidsplasser i fare på grunn av pandemien. – Det var derfor helt nødvendig at fellesskapet stilte opp. Vi fikk på plass mange viktige tiltak som virket og nå er de aller fleste tilbake på jobb, sier Følsvik.

Hovedutfordringen framover er ifølge LO-lederen å skape nye jobber og samtidig løse klimakrisen. – Vi må altså gjøre god klimapolitikk til god industripolitikk, sier hun.

Klimaløsere i praksis

Peggy Hessen Følsvik viser til at hun i sommer besøkte Yara på Herøya i Porsgrunn.

Peggy Hessen Følsvik, Roger Hansen og Frode Alfheim. Foto: Leiv Martin Green

-Der møtte jeg Roger Hansen som sa at de var «klimaløsere». Det forklarte han med at de skal legge om produksjonen av ammoniakk og kunstgjødsel fra å bruke gass til fornybar kraft. Samtidig vil grønn ammoniakk kunne brukes som drivstoff på skip. Når folkene i Yara reduserer egne utslipp og samtidig bidrar til å redusere andres utslipp, så er de virkelig «klimaløsere», sier LO-lederen.

Hun viser også til at hun på sensommeren besøkte Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, sammen med Industri Energi-leder Frode Alfheim. – Der traff jeg Pernille, som startet som læring og ble i Equinor etter det. Nå jobber hun på en av verdens mest avanserte industri-arbeidsplasser. Vi er avhengige av denne kompetansen om vi skal klare å komme oss over i en fornybar fremtid.

Norge har industrielle fortrinn

LO-lederen slår i talen sin til Industri Energis landsmøte fast at “vi skal bygge et klimavennlig næringsliv på skuldrene av de bedriftene vi har i dag”.

-Da trenger vi klimaløsere som dere, sier hun til salen.

Hun peker på at Norge har mange industrielle fortrinn. -Vi har god tilgang på fornybar energi, fagarbeidere og partssamarbeid i verdensklasse og sterke industrielle kompetansemiljøer.

-Den kompetansen gir Norge fantastiske konkurransefortrinn innen framtidsrettede næringer, som havvind, karbonfangst- og lagring og hydrogen- og batteriproduksjon, sier Følsvik.